aktualizováno 14. 3. 2011

Historické trhy v Českém Krumlově pro rok 2011

aktualizováno 14.03.2011

Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem zajištění občerstvení a gastronomických služeb při historických trzích  na akcích pořádaných městem Český Krumlov v roce 2011 - Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti.

Na koho se obrátit?

Hanička Pelzová, telefon: +420 721 470 558, e-mail: hana.pelzova@jip.cz, poštovní adresa Špičák 122, 381 01 Český Krumlov

Přihlášky musí být zaslány písemně do 31. března 2011 na adresu: město Český Krumlov, oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1, 380 01 Český Krumlov.
Obálka musí být označena: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: HISTORICKÉ TRHY 2011 - GASTRO
Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do 6. května 2011 na úřední desce města Český Krumlov a na www.ckrumlov.cz nebo oznámeny zájemci písemně.

Bližší informace k organizaci historických trhů v roce 2011 ke stažení zde.

Podmínky

 • Provozovatel občerstvení musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.
 • Vzhled prodejního zařízení a dalšího příslušenství musí odpovídat historickému rázu akce, stánek i zařízení stánku a příslušenství musí být zpracováno z přírodních materiálů, zvoleny jednotné barvy a provedení stánku, zařízení i příslušenství. Nejsou povoleny velkoplošné reklamní nápisy a loga. Výzdoba musí být rovněž z přírodních materiálů, cenovky a označení zboží ručně psané. Oděv prodejce a obsluhy musí rovněž odpovídat historickému rázu akce tj. dobové kostýmy.
 • Nabízeno musí být stylové občerstvení pochutin středověké hostiny, tradiční speciality české kuchyně, grilované speciality, ale také pochutiny dle netradičních a originálních receptů staročeské kuchyně nebo připravované z lokálních (národních) surovin.
 • Částky za pronájem místa pro umístění prodejního stánku, zařízení a příslušenství jsou stanoveny dle platného ceníku pro rok 2011 viz příloha č.1.
 • Provozovatel občerstvení při podpisu smlouvy složí u pronajímatele kauci ve výši 10.000,- Kč, na zajištění případných nákladů, které vzniknou pronajímateli nedodržením smluvních podmínek ze strany provozovatele občerstvení. V případě bezproblémového provozu bude provozovateli občerstvení kauce v celé výši vrácena. Při podpisu smlouvy bude dohodnut způsob vrácení kauce (např. poštovní poukázkou nebo bankovním převodem).

Kritéria

 • Splnění všech podmínek výběrového řízení.
 • Druh, pestrost a historický ráz nabízeného sortimentu jídel a pití.
 • Historický ráz prodejního zařízení a estetický vzhled dalšího příslušenství, kvalitní zázemí pro klienty.
 • Historický ráz oblečení osob zajišťujících prodej a obsluhu občerstvení. 

Nabídka musí obsahovat

 • Výpis z živnostenského rejstříku.
 • Fotografii prodejního stánku, zařízení a příslušenství.
 • Fotografii oblečení prodejce a obsluhy.
 • Seznam nabízeného sortimentu a ceník.

Dokumenty a formuláře

Související agenda

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: