aktualizováno 23. 1. 2018

Krátké zprávy z jednání Rady města

aktualizováno 22. 1. 2018

Rada města Český Krumlov projednala na svém jednání 15. ledna 2018 mimo jiné tyto body:

Rekonstrukce výtahu v budově městského úřadu

Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve veřejné zakázce malého rozsahu na rekonstrukci výtahu v budově Městského úřadu Český Krumlov, kterou je nabídka společnosti Výtahy Line s. r. o. Cena zakázky je 907.500 Kč vč. DPH.

Žádost o umístění pamětních desek umělců

Aktivní členka Klubu českých turistů START a znalkyně českokrumlovské kulturní historie Věra Pazderková navrhuje zhotovení a osazení pamětních desek na paměť významných umělců, kteří žili a tvořili v Českém Krumlově.

Celkem se jedná o devět navržených desek, přičemž součástí návrhu jsou i objekty, na které by měly být pamětní desky osazeny. Ve všech případech se jedná o objekty v soukromém vlastnictví, s výjimkou budovy Regionálního muzea v Českém Krumlově, kde je vlastníkem Jihočeský kraj. K žádosti je na její podporu připojeno celkem 170 podpisů převážně českokrumlovských občanů.

Návrh si zaslouží i vzhledem k podpoře veřejnosti důkladnou pozornost. Osazení pamětní desky je významný akt, který by měl mít, pokud možno, trvalou platnost. Z toho důvodu je potřeba pečlivě zvážit všechny okolnosti. Návrh by měl být podroben odborné diskuzi, následně by měl být zpracován podrobný návrh včetně textace, vizualizace zpracování a osazení desek a rovněž rozpočet celého projektu a jeho financování. Zároveň je potřeba jednat s majiteli objektů, zda budou souhlasit s osazením desek. Výsledný návrh by měl být prezentován nejširší veřejnosti s možností připomínek.

Rada města vzala na vědomí tuto žádost a zadala do konce února sestavit pracovní skupinu pro tento projekt, koordinátorem projektu se stal Filip Putschögl, referent kultury.

Úprava Obecně závazné vyhlášky o provozování pouliční produkce

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit novelu Obecně závazné vyhlášky 1/2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkci.
Návrh novely zkracuje dobu jednotlivé akustické produkce na max. 60 minut; zkracuje čas umělecké produkce max. do 21.00 hodin celoročně a zakazuje akustickou produkci za použití elektronických zesilovacích zařízení.

Vyhlášení veřejné zakázky na pořízení nádob na oddělený sběr odpadu

Rada města schválila zadávací dokumentaci včetně výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na:

  • pořízení nádob na bioodpad (čímž bude zaveden systém na třídění nového druhu odpadu, který se zatím ve městě neseparuje): popelnice pro rodinné domy - 800 ks a kontejnery pro bytové domy a sídliště - 50 ks, včetně samolepek s informacemi na třídění bioodpadu;
  • pořízení kontejnerů na plast, papír a sklo - 100 ks, které nahradí stávající v nevyhovujícím stavu;
  • velkoobjemové kontejnery - 3 ks na separovaný bioodpad

Dotace z Operačního programu Životní prostředí činí 85 % z uznatelných nákladů, vlastní podíl města je ve výši 15 %.

Vyhodnocení zkušebního provozu semaforu v křižovatce u Porákova mostu

Rada města schválila uzavření smluv se společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. na vyhodnocení zkušebního provozu následné úpravy signalizace, doplnění ručního řízení a servisní činnost na světelném signalizačním zařízení na křižovatce u Porákova mostu.

Revitalizace městského hřbitova

Rada města schválila zahájení přípravných prací pro rekonstrukci městského hřbitova; smlouvu se společností PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. na zhotovení studie pro rekonstrukci.

Kompletní programy a usnesení z jednotlivých jednání jsou k dispozici zde.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: