aktualizováno 30. 9. 2019

Slovo místostarosty Josefa Hermanna

30.9.2019

Ing. Josef Hermann

Každý rok je zastupitelstvu předkládán výhled rozpočtu na následující čtyři roky. Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu je povinností ze zákona, smyslem je prokázat schopnost města dostát svým dosavadním závazkům.

Dokument externě zpracoval erudovaný odborník na finance měst a obcí Luděk Tesař. Kromě rozpočtového výhledu zpracoval i analýzu finančního zdraví (rating), stanovil strop bezpečného úvěrového zatížení a také navrhl doporučení pro hospodaření města. Důvodem, proč jsme si nechali zpracovat i analýzu, byla potřeba, která vznikla při jednání o transakci koupě čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu. Potřeba mít zpracovaný dlouhodobý výhled, jakou má město ekonomickou sílu a jak vysokou zadluženost je schopné unést.

Obdrželi jsme výborné hodnocení finanční kondice města (AA-). Na druhou stranu se musíme na výsledek podívat tak, že je to hodnocení z určitého hlediska vývoje městských financí za poslední čtyři roky, které autor zdůrazňuje jako velmi povedené. Pozitivně je hodnoceno, že město v posledních čtyřech letech podstatně zvýšilo tzv. přebytek běžného hospodaření, který je základním zdrojem investic do majetku města. Na opravy a investice jsme tak mohli dát v posledním roce až 90 milionů korun, což je trojnásobek oproti předešlým letům. Je samozřejmě třeba uvést, že žijeme v období konjunktury, která je hlavním důvodem růstu daňových příjmů.

Nicméně analýza předkládá i jiná fakta, která jsou pro Český Krumlov pozitivní. Zastavil se pokles počtu obyvatel, roste počet pracujících a studentů. To jsou tři základní faktory, které zásadně ovlivňují přerozdělení daní, které vybere stát a potom je posílá zpět do měst a obcí.

Od státu dostáváme 18 800 korun na jednoho obyvatele a tento příjem se do městského rozpočtu za poslední čtyři roky zdvojnásobil z 15 na 30 milionů korun ročně. V Krumlově pracuje 10 900 zaměstnanců, což je o 20 % víc než před čtyřmi lety. Narostl tedy potenciál města v podobě nabídky pracovních a podnikatelských příležitostí, samozřejmě zásadní roli zde hraje cestovní ruch.

Hodnocení však neobsahuje vysloveně jenom pozitiva. Na počet obyvatel má Český Krumlov občanskou vybavenost, jakou mají města i trojnásobně větší. Zimní stadion, plavecký bazén, divadlo, kino, knihovna...to jsou všechno provozy, které jsou stejně drahé v každém městě. Město se proto musí zaměřit, kam bude peníze dávat, protože dluhů na infrastruktuře máme celou řadu, od vodovodů a kanalizací, komunikací, přes hřbitov až po sportoviště.

Analýza doporučuje zvýšit daň z nemovitosti, což je téma k diskuzi. Podstatné je získávat peníze z jiných zdrojů, zejména z cestovního ruchu, ze zpoplatnění zájezdových autobusů. Potenciál nových příjmů z cestovního ruchu je zásadní. Nebojím se, že město nezíská prostředky z jiných zdrojů než z daně z nemovitosti, pokud ale chceme rychlejší rozvoj města, bude třeba časem otevřít i toto téma.

Celé znění analýzy je k dispozici je na www.ckrumlov.cz v sekci Strategické dokumenty, koncepce, analýzy a studie.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: