aktualizováno 28. 1. 2010

Tunel ve městě má reálnou podobu

aktualizováno 28.01.2010

Mapa trasy tunelu v Českém Krumlově

Zastupitelé se na prosincovém jednání seznámili se studií proveditelnosti silničního tunelu, který by začínal U Trojice a ústil u nemocnice. U Trojice by byl postaven také nový most přes řeku Vltavu. Zastupitelé veřejně požádali orgány Jihočeského kraje o zařazení tohoto projektu mezi prioritní akce Jihočeského kraje v oblasti dopravy již pro rok 2010. Stavba tunelu by pak mohla začít v horizontu několika let a financoval by ji Jihočeský kraj.

Obousměrný tunel o délce 516 metrů a nový most přes Vltavu jsou součástí přeložky silnice II/157, která má odlehčit dopravě na křižovatce u Porákova mostu, odklonit tranzitní dopravu od centra a snížit hlukovou zátěž ve městě. Výhodou bude také zkrácení cesty k autobusovému nádraží a nemocnici.

Odhadované finanční náklady na stavbu činí 570 milionů Kč. Tunel by měl být ražen Novou rakouskou tunelovací metodou, která se intenzivně používá v posledních dvaceti letech. 

Ze studie proveditelnosti vyplynulo, že by stavba mohla být rozdělena na tři etapy. Nejdříve bude postaven nový most u U Trojice až k severnímu portálu tunelu a okružní křižovatka u jižního portálu tunelu u nemocnice. Následně by se stavěla poslední část vlastního tunelu, která je finančně a časově nejnáročnější.

Otázkou tunelu se město zabývá již od roku 2003. Umístění tunelu je dáno uzemním plánem.

Projekt "Studie proveditelnosti - silniční tunel a most přes Vltavu na silnici II/157 - U Trojice - Nemocnice Český Krumlov" je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na studii přesahují 2,2 milionu Kč, město zaplatilo 570 tisíc Kč.

Celá prezentace studie proveditelnosti je zveřejněna na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/tunel 

 

 

Vizualizace - časopis Tunel 2009

Předopkládaná trasa tunelu v Českém Krumlově - ortofoto

Vizualizace tunelu v Českém Krumlově

Profil tunelu v Českém Krumlově - studie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ckrumlov.cz/tunel

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov