aktualizováno 28. 1. 2010

Tunel ve městě má reálnou podobu

aktualizováno 28.01.2010

Mapa trasy tunelu v Českém Krumlově

Zastupitelé se na prosincovém jednání seznámili se studií proveditelnosti silničního tunelu, který by začínal U Trojice a ústil u nemocnice. U Trojice by byl postaven také nový most přes řeku Vltavu. Zastupitelé veřejně požádali orgány Jihočeského kraje o zařazení tohoto projektu mezi prioritní akce Jihočeského kraje v oblasti dopravy již pro rok 2010. Stavba tunelu by pak mohla začít v horizontu několika let a financoval by ji Jihočeský kraj.

Obousměrný tunel o délce 516 metrů a nový most přes Vltavu jsou součástí přeložky silnice II/157, která má odlehčit dopravě na křižovatce u Porákova mostu, odklonit tranzitní dopravu od centra a snížit hlukovou zátěž ve městě. Výhodou bude také zkrácení cesty k autobusovému nádraží a nemocnici.

Odhadované finanční náklady na stavbu činí 570 milionů Kč. Tunel by měl být ražen Novou rakouskou tunelovací metodou, která se intenzivně používá v posledních dvaceti letech. 

Ze studie proveditelnosti vyplynulo, že by stavba mohla být rozdělena na tři etapy. Nejdříve bude postaven nový most u U Trojice až k severnímu portálu tunelu a okružní křižovatka u jižního portálu tunelu u nemocnice. Následně by se stavěla poslední část vlastního tunelu, která je finančně a časově nejnáročnější.

Otázkou tunelu se město zabývá již od roku 2003. Umístění tunelu je dáno uzemním plánem.

Projekt "Studie proveditelnosti - silniční tunel a most přes Vltavu na silnici II/157 - U Trojice - Nemocnice Český Krumlov" je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na studii přesahují 2,2 milionu Kč, město zaplatilo 570 tisíc Kč.

Celá prezentace studie proveditelnosti je zveřejněna na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/tunel 

 

 

Vizualizace - časopis Tunel 2009

Předopkládaná trasa tunelu v Českém Krumlově - ortofoto

Vizualizace tunelu v Českém Krumlově

Profil tunelu v Českém Krumlově - studie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ckrumlov.cz/tunel

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: