aktualizováno 26. 1. 2015

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2014 V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Aktualizováno 26.1.2015

Ministerstvo vnitra ČR vypisuje každoročně dotační řízení Program prevence kriminality, ze kterého mohou obce a kraje čerpat příspěvky např. na vybudování a rozšíření městských kamerových dohlížecích systémů, na vybudování, úpravu a vybavení sportovních hřišť, na mzdy asistentů prevence kriminality a další programy, které mají přispět ke snižování kriminality, k eliminaci kriminálně rizikových jevů, k omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, ale i k informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.
Město Český Krumlov v roce 2014 získalo z tohoto dotačního programu příspěvek ve výši 337 735,- Kč na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a jeho digitalizaci. Celkové náklady projektu byly 461 995,- Kč.


Nový kamerový bod byl vybudován a umístěn na budově Regionálního muzea v Horní ulici v Českém Krumlově. Horní ulice byla posledním vstupem do historické části města, která nebyla pod dohledem kamer městské policie. Zavedením tohoto kamerového bodu došlo k ucelení záznamů kamerového systému ve městě. Monitoringem tohoto území a jeho následným vyhodnocením bude možné vypátrat osoby, které mohou páchat trestnou činnost, rušit klid a veřejný pořádek či poškozovat majetek. Systém MKDS je v Českém Krumlově budován již od roku 2006 a v poslední době vykazoval časté poruchy. Zároveň s montáží nové kamery, která je plně digitální byla použita i nová technologie firmy Avigilon, která dodává špičkovou sledovací techniku s vysokým rozlišením. V souvislosti s tím došlo i k výměně některých komponent současného MKDS a digitalizaci celého systému pomocí enkodérů. Tyto změny se týkaly řídícího centra Městské policie, řídícího centra PČR a retranslační stanice na sídlišti Mír. Město Český Krumlov si od těchto změn slibuje zajištění vyšší bezpečnosti občanů a ochranu majetku jak města, tak občanů a podnikatelů.


Dalším významným projektem, na který město Český Krumlov získalo dotaci z tohoto programu, je vybudování speciální výslechové místnosti ve spolupráci s Policií ČR. Tato výslechová místnost je určena především pro práci s oběťmi a svědky trestné činnosti z řad dětí. Hlavním důvodem pro vybudování speciální výslechové místnosti byla potřeba a snaha nepoškozovat dále oběť nebo svědka trestné činnosti (děti, mladiství, oběti závažné sexuálně motivované trestné činnosti, další zvlášť zranitelné oběti) a zmírnit jejich traumatizující zážitek. Cílem projektu bylo vybudovat místnost, která se bude zásadně odlišovat od standardních kancelářských prostor policejních orgánů, aby nutná účast oběti nebo svědka při úkonu policejního orgánu byla co nejméně traumatizující, aby bylo umožněno snadnější navázání kontaktu s obětí či svědkem a aby byli oběti ochráněni před nepříjemnými zážitky způsobenými pobytem ve standardním policejním prostředí, ale s tím, že budou zároveň dodrženy všechny zákonné podmínky takovýchto úkonů včetně možnosti pořídit autentický záznam z průběhu úkonu. Takováto výslechová místnost v Českém Krumlově chyběla a policejní orgány mohly v případě potřeby komplikovaně využívat takovouto místnost až ve Slabci u Lišova.
Nová výslechová místnost je dislokována v budově Policie ČR v Tovární ulici č. 165 v prostorách oddělení obecné kriminality SKPV Územního odboru Český Krumlov v přízemí bloku A1 hned za vstupními dveřmi (bezbariérový vstup). Oběti nebo svědci trestné činnosti především z řad dětí se tak vůbec nesetkají ani s uniformovanými příslušníky policie ani s dalšími potřebnými osobami pro vedení trestního řízení, protože k výslechové místnosti je přístup i z jiných částí budovy.


Výslechovou místnost tvoří dvě místnosti, a to samostatná výslechová (pohovorová) místnost a místnost monitorovací (technická). Interiér pohovorové místnosti je zařízen jako obývací pokoj s herními prvky pro děti (včetně sady výslechových loutek), tak aby příjemné prostředí navozovalo pocit bezpečí a pohody. Místnost je dále vybavena mikrofony a 3 kamerami s vysokým rozlišením a motorzoomem pro zaznamenání všech verbálních i neverbálních projevů vyslýchané osoby. Tyto se zaznamenávají a přenáší na zařízení ve vedlejší technické místnosti a dále se uchovávají pro pozdější případnou následnou analýzu. Monitorovací (technická) místnost je vybavena záznamovým zařízením, obrazovkami a další audiovizuální technikou, potřebnou pro vedení trestního řízení.
Příslušníci policie se aktivně podíleli na zařizování výslechové místnosti. Vybudování speciální výslechové místnosti na OOK SKPV Český Krumlov je pro činnost policejních orgánů velkým přínosem, povede ke zkvalitnění a zefektivnění práce policejního orgánu v rámci trestního řízení a umožní dodržování veškerých zákonných požadavků na provádění úkonů trestního řízení. Speciální výslechovou místnost budou využívat i pracovníci místně příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
Celkové náklady projektu činily 288 513,- Kč, dotace z MV ČR 199 000,- Kč. Město Český Krumlov se podílelo na projektu částkou 89 513,- Kč.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: