aktualizováno 13. 1. 2021

Cena vodného a stočného od nového roku

Celkem o 13 korun se v Českém Krumlově navyšuje od nového roku cena vodného a stočného. Prostředky, které navýšením město získá, použije na splátky úvěru a opravy čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu, které koupilo v minulém roce. 

Rada města Český Krumlov v závěru minulého roku schválila cenu vodného a stočného, kterou budou obyvatelé města platit od nového roku. Cena vzešla z „malého“ koncesního řízení (jen na dobu tří měsíců), které bylo město nuceno vyhlásit z důvodu ukončení platnosti nájemního vztahu se stávajícím provozovatelem městských vodovodů a kanalizací k 31. 12. 2020. Vzhledem ke krátké době pronájmu a nemožnosti do něj zařadit i čistírnu odpadních vod se řízení zúčastnil jen současný provozovatel společnost ČEVAK a.s.

Cena jednoho kubického metru vody včetně daně z přidané hodnoty (v jednosložkové formě) bude stát nově 91,87 korun (vodné 41,10 Kč, stočné 50,78 Kč), což je o 13 korun více oproti předchozímu roku.

„Cena vodného se meziročně zvýšila o jednu korunu, cena stočného o dvanáct korun, na čemž se rozhodujícím způsobem podílelo zvýšení nájemného za pronájem čistírny odpadních vod a souvisejících kanalizací. Zvýšení bylo nezbytné uplatnit z důvodů tvorby zdrojů na jejich obnovu, resp. splátky úvěru, kterým byla financována koupě čistírny a obchvatného kanálu,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

Uvedené ceny budou platit pouze tři měsíce do 31. 3. 2021. Do té doby by mělo být dokončeno „velké“ koncesní řízení na pronájem vodovodní a kanalizační sítě, plus nově pořízené čistírny a obchvatného kanálu, a to na dobu deseti let. Toto koncesní řízení bylo již vyhlášeno a z otevřené soutěže provozovatelů vodovodů a kanalizací působících na českém trhu by měl vzejít vítěz, který nabídne městu nejnižší cenu vodného a stočného. Jaká bude její konkrétní výše a jak se bude lišit od té současné, by mělo město vědět na konci prvního čtvrtletí, pokud vše proběhne podle plánu.

„Meziroční nárůst vodného a stočného o 13 korun za kubík je samozřejmě nepříjemné, ale koresponduje s tím, co bylo mnohokrát vysvětlováno v rámci diskuzí o koupi čistírny a obchvatného kanálu. Bez výrazného navýšení prostředků investovaných do obnovy čistírny a obchvatného kanálu by její další provoz a kvalita čištění byly neudržitelné. A takto investované prostředky se musí nutně projevit v kalkulovaných nákladech, a tím i v ceně odpadní vody,“ dodává místostarosta.

Přestože 13 korun za kubík vody navíc není málo, zůstává Český Krumlov cenově stále zhruba na průměru tuzemských cen vodného a stočného.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: