aktualizováno 21. 7. 2009

Potřebu pobytového zařízení pro seniory a zdravotně postižené zjistí průzkum na území města

21. července 2009

Koordinační skupina pro seniory a zdravotně postižené občany se sešla začátkem července v Domu s pečovatelskou službou o.p.s. „Cílem pracovního setkání bylo zabývat se potřebami seniorů a osob se zdravotním postižením žijících v Českém Krumlově. V současné době je prioritou zmapovat a konkrétně pojmenovat potřebu pobytového zařízení pro tyto spoluobčany," uvedla Ivana Ambrusová, vedoucí manažerka koordinační skupiny a ředitelka Domů s pečovatelskou službou o.p.s.

 Vedle zmapování potřebnosti pobytového zařízení pro seniory a zdravotně postižené se koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb zabývala i rozvojem volnočasových aktivit a také způsobem předávání informací pro tyto cílové skupiny. „Dále jsme se zaměřili na vznik nových či stávajících programů v oblasti vzdělávání, pohybových aktivit a sociálního začleňování starších či zdravotně postižených spoluobčanů," uzavřela Ivana Ambrusová s tím, že ji velmi potěšil nejen aktivní přístup všech členů pracovní skupiny, ale i vzájemné sdílení zkušeností.

 K připravovaným průzkumům potřebnosti pobytového zařízení na území města Český Krumlov a souvisejících sociálních a doplňkových služeb měla pracovní skupina řadu zajímavých námětů. Podněty vycházející z praxe napomohou dalšímu rozvoji služeb. Povedou ke zvyšování kvality života seniorů a osob s postižením bez ohledu na to, zda žijí v pobytovém zařízení nebo v prostředí svého domova.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov