aktualizováno 3. 11. 2010

Studie proveditelnosti na tunel v Českém Krumlově

aktualizováno 15.10.2010

V rámci projektu byla vytvořena studie proveditelnosti silničního tunelu a mostu přes Vltavu na silnici II/157 - U Trojice - Nemocnice Český Krumlov v tištěné a digitální podobě včetně vizualizace vybrané varianty. Vytvořená studie proveditelnosti bude sloužit jako podklad pro zpracování vyššího stupně projektové dokumentace předmětné stavby. Zastupitelé města požádali orgány Jihočeského kraje o zařazení stavby mezi prioritní dopravní akce jižních Čech pro rok 2010. Stavba tunelu by pak mohla začít v horizontu několika let a financoval by ji Jihočeský kraj.  

Obousměrný tunel o délce 516 metrů a nový most přes Vltavu jsou součástí přeložky silnice II/157, která má výrazně odlehčit dopravě na křižovatce u Porákova mostu, odklonit tranzitní dopravu od centra a snížit hlukovou zátěž ve městě. Výhodou bude také zkrácení cesty k autobusovému nádraží a nemocnici. Otázkou vybudování tunelu se město zabývá již od roku 2003 a je s ním počítáno v územním plánu města. Odhadované finanční náklady na stavbu činí 570 milionů Kč. Tunel by měl být ražen Novou rakouskou tunelovací metodou, která se intenzivně používá v posledních dvaceti letech.

Ze studie proveditelnosti vyplynulo, že by stavba mohla být rozdělena na tři etapy. Nejdříve bude postaven nový most u U Trojice až k severnímu portálu tunelu a okružní křižovatka u jižního portálu tunelu u nemocnice. Následně by se stavěla poslední část vlastního tunelu, která je finančně a časově nejnáročnější. Otázkou tunelu se město zabývá již od roku 2003. Umístění tunelu je dáno uzemním plánem.

O projektu

Název: Studie proveditelnosti - silniční tunel a most přes Vltavu na silnici II/157 - U Trojice - Nemocnice Český Krumlov
Místo realizace: Český Krumlov U Trojice - Nemocnice
Investor projektu (studie): město Český Krumlov
Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Stav projektu: projekt je ukončen
Termín realizace: 1. 4. - 14. 9. 2009
Celkové výdaje projektu: 2 272 900 Kč (dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 704 000 Kč)

Na koho se obrátit?

 Dynamicky obsah

Dokumenty 

 Prezentace studie proveditelnosti

Fotogalerie

Mapa trasy tunelu v Českém KrumlověProfil tunelu v Českém Krumlově - studiePředopkládaná trasa tunelu v Českém Krumlově - ortofoto

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: