aktualizováno 3. 11. 2010

Studie proveditelnosti na tunel v Českém Krumlově

aktualizováno 15.10.2010

V rámci projektu byla vytvořena studie proveditelnosti silničního tunelu a mostu přes Vltavu na silnici II/157 - U Trojice - Nemocnice Český Krumlov v tištěné a digitální podobě včetně vizualizace vybrané varianty. Vytvořená studie proveditelnosti bude sloužit jako podklad pro zpracování vyššího stupně projektové dokumentace předmětné stavby. Zastupitelé města požádali orgány Jihočeského kraje o zařazení stavby mezi prioritní dopravní akce jižních Čech pro rok 2010. Stavba tunelu by pak mohla začít v horizontu několika let a financoval by ji Jihočeský kraj.  

Obousměrný tunel o délce 516 metrů a nový most přes Vltavu jsou součástí přeložky silnice II/157, která má výrazně odlehčit dopravě na křižovatce u Porákova mostu, odklonit tranzitní dopravu od centra a snížit hlukovou zátěž ve městě. Výhodou bude také zkrácení cesty k autobusovému nádraží a nemocnici. Otázkou vybudování tunelu se město zabývá již od roku 2003 a je s ním počítáno v územním plánu města. Odhadované finanční náklady na stavbu činí 570 milionů Kč. Tunel by měl být ražen Novou rakouskou tunelovací metodou, která se intenzivně používá v posledních dvaceti letech.

Ze studie proveditelnosti vyplynulo, že by stavba mohla být rozdělena na tři etapy. Nejdříve bude postaven nový most u U Trojice až k severnímu portálu tunelu a okružní křižovatka u jižního portálu tunelu u nemocnice. Následně by se stavěla poslední část vlastního tunelu, která je finančně a časově nejnáročnější. Otázkou tunelu se město zabývá již od roku 2003. Umístění tunelu je dáno uzemním plánem.

O projektu

Název: Studie proveditelnosti - silniční tunel a most přes Vltavu na silnici II/157 - U Trojice - Nemocnice Český Krumlov
Místo realizace: Český Krumlov U Trojice - Nemocnice
Investor projektu (studie): město Český Krumlov
Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Stav projektu: projekt je ukončen
Termín realizace: 1. 4. - 14. 9. 2009
Celkové výdaje projektu: 2 272 900 Kč (dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 704 000 Kč)

Na koho se obrátit?

 Dynamicky obsah

Dokumenty 

 Prezentace studie proveditelnosti

Fotogalerie

Mapa trasy tunelu v Českém KrumlověProfil tunelu v Českém Krumlově - studiePředopkládaná trasa tunelu v Českém Krumlově - ortofoto

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov