aktualizováno 7. 12. 2015

Další etapa budování Technologického centra ORP Český Krumlov

aktualizováno 7. 12. 2015

V letech 2010-2013 bylo na Městském úřadu Český Krumlov vybudováno na oddělení informačních technologií Technologické centrum ORP Český Krumlov, jehož cílem v rámci rozvíjení eGovernmentu v České republice bylo vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými s využitím moderních komunikačních a informačních technologií. Tyto technologie umožňují vytvořit zcela nové portfolio služeb veřejné správy a zásadním způsobem tak zjednodušit komunikaci občanů i firem s veřejnou správou, ale i mezi subjekty veřejné správy navzájem.

Tímto projektem dotovaným z Integrovaného operačního programu byly položeny základy rozvoje elektronizace veřejné správy. Požadavky na rozvoj eGovernmentu se stále zvyšují a informační a komunikační technologie jdou dopředu mílovými kroky, ale zároveň se zvyšují i bezpečností rizika systémů veřejné správy. Z těchto důvodu se město Český Krumlov rozhodlo využít novou dotační výzvu č. 22 z Integrovaného operačního programu a přistoupit k další etapě rozvoje Technologického centra ORP Český Krumlov. V letech 2014-2015 byl realizován projekt „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov", registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09442.

Celý projekt zahrnoval čtyři části. Část A „Konsolidace a optimalizace serverové infrastruktury" měla za úkol vytvořit takovou infrastrukturu, která by umožňovala implementaci a bezpečné provozování nových služeb úřadu a zajistila jejich vysokou dostupnost za využití stávajících licencí. Účelem části B „Rozvoj služeb TC ORP - vybudování Portálu GIS (Geografický informační systém) ORP Český Krumlov" byla dodávka a implementace moderního portálového řešení, které by zefektivnilo činnosti vykonávané v rámci GIS ORP Český Krumlov, sjednotilo a zpřehlednilo publikaci výstupů z jeho produkce (např. tvorbu a správu geodat vč. automatizovaného výdeje dat, publikaci mapových aplikací a služeb, evidenci metadat, apod.). Část C „Zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov" byla zaměřena na zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov a IT infrastruktury Městského úřadu Č. Krumlov. Byl nasazen systém pro centrální správu uživatelských účtů tzv. Identity management a nástroje pro centrální správu koncových stanic. Realizace části D „Elektronizace podání a vnitřních procesů MěÚ" znamenala dodávku a implementaci portálového řešení a formulářového systému pro podporu elektronizace životních situací občanů (podání), zjednodušení procesu podání a eliminaci nutnosti přímé návštěvy občana na úřadě, a zároveň pro řešení interních procesů MěÚ. Do této doby MěÚ nevyužíval žádný systém elektronických formulářů, na webu města byly formuláře publikovány pouze ve formátech DOC, DOCX, PDF, aj. a občan tak neměl možnost činit podání elektronicky, musel formulář před či po vyplnění vytisknout a přijít s ním osobně na úřad. Nové řešení připravilo sadu elektronických formulářů agend z oblastí doprava, životní prostředí, stavební úřad a místní poplatky splňujících příslušnou legislativu. Tímto krokem se podstatně zjednoduší komunikace občanů s úřadem. Stejně tak jsou nasazením elektronických formulářů zaměřených na vnitřní procesy úřadu efektivně nahrazovány stávající papírové podoby vybraných agend.

Projekt realizovali tři dodavatelé - společnosti Z+M Partner spol. s r.o, Ostrava se subdodavatelem AutoCont CZ, a.s., Praha, dále společnost T-MAPY, spol. s r.o., Hradec Králové a Software602, a.s., Praha.

Celkové náklady projektu dosáhly výše 3 984 383,- Kč. Projekt byl dotován z Integrovaného operačního programu částkou 3 386 725,55 Kč a vlastní podíl města na projektu financovaný z rozpočtu města dosáhl výše 597 657,45 Kč.

Město Český Krumlov plánuje další rozvoj elektronizace jednotlivých agend, především vytvoření Portálu občana a Portálu úředníka, které budou umožňovat např. kontrolu občanům, zda mají zaplacené veškeré poplatky, nebo objednání se na jednání na MěÚ s úředníky elektronicky na určitý den a hodinu.
Město Český Krumlov plánuje další rozvoj IT infrastruktury i v rámci nových výzev IROP.

Projekt:" Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov"
je spolufinancován Evropskou unií

Logo dotace IOP - kvalita života

Registrační číslo projektu:
CZ.1.06/2.1.00/22.09442

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: