aktualizováno 2. 10. 2019

Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov

aktualizováno 22. 6. 2019

Cílem projektu je prostřednictvím realizace stavebních prací zlepšit tepelně-technické parametry objektu a tím snížit jeho energetickou náročnost.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002130
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Lipová 161, sídliště Mír, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: duben - říjen 2018
Termín realizace projektu: květen 2014 - listopad 2018
Zhotovitel stavby: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o., IČ: 28131151
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 7 934 704,04 Kč
z toho dotace: 1 699 691,04 Kč

Popis projektu

Bytový dům byl postaven v roce 1987 jako ubytovna. Stavba odpovídala původní myšlence funkcionalismu, ze které se vyvinula panelová výstavba, která ji ovšem díky prefabrikaci a politickým rozhodnutím značně pokřivila a architekturu degradovala pouze na plnění funkčního hlediska s absolutní rezignací na estetiku a tvorbu městského prostoru. Stav objektu byl v důsledku zanedbávané údržby a svému stáří dlouhodobě neuspokojivý. V minulých letech zde byly provedeny jen drobné stavební úpravy pro přestavbu budovy z ubytovny na byty pro sociálně slabé. V objektu se nachází 39 bytových jednotek a jedna jednotka nebytová.

V rámci stavebních prací projektu došlo k zateplení obvodových konstrukcí, výměně oken a dveří na obálce budovy a výměně střešní krytiny. Realizovaná opatření vedou nejen k úspoře výdajů za vytápění (dochází přibližně k 40 % úspoře energie) a snížení emisí skleníkových plynů (dochází ke snížení produkce CO2 přibližně o 17 tun za rok), ale i ke zlepšení kultury bydlení. Díky zateplení objektu se alespoň částečně podařilo jeho architekturu změnit tak, aby plnila nejenom funkční hledisko, ale aby byla i z hlediska estetiky posunuta do akceptovatelné podoby.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: