aktualizováno 9. 7. 2009

Českokrumlovská skládka má vyšší kapacitu

9. července 2009 

Město Český Krumlov dnes převzalo rozšířenou skládku tuhého komunálního odpadu v Pinskrově Dvoře. Rekultivované úložiště komunálního odpadu slavnostně převzal starosta Luboš Jedlička od majitele dodavatelské stavební firmy Josefa Ira. „Díky rozšíření vlastní městské skládky šetříme náklady na manipulaci s odpady nejen městu, ale i všem jeho občanům a podnikatelům. Služby města nebudou muset každý den odvážet odpad na cizí skládku do vzdáleného Růžova nebo Lověšic, zkrátí se časy mezi jednotlivými svozy a sníží se i náklady na pohonné hmoty. Město bude v otázce skládkování komunálního odpadu minimálně na pět až sedm let soběstačné," vyjádřil se starosta města Luboš Jedlička.

Společnost Sdružení Pinskrův Dvůr pracovala na stavebních úpravách českokrumlovských skládkovacích prostor od března tohoto roku. V pořadí již třetí etapa stavebních úprav umožní navýšení kapacity skládky o 20 tisíc m3 odpadu. Skládkování na městské skládce bude znovu obnoveno na podzim, až bude skládka zkolaudována a povolena. Z městského rozpočtu bylo na rozšíření skládky vyčleněno více než 10 milionů Kč. Rozšíření městské skládky je financováno z výnosů z navýšené daně z nemovitosti. „Veřejnosti jsme dali slib, že vybraných finančních prostředků z navýšeného koeficientu daně z nemovitosti budeme investovat do některé ze staveb nebo služeb, které slouží široké veřejnosti na území našeho města. Tento slib občanům a podnikatelům jsme takto splnili," sdělil starosta Luboš Jedlička.

Práce na rozšíření skládky si podle ředitele dodavatelské stavební společnosti Jiřího Vojty vyžádaly odtěžení stromů, úpravy svahů za použití těžké techniky, zhutnění svahů, navezení podkladového materiálu, položení fólie, položení geofyzikálního kontrolního systému, zakrytí geotextilií a připravení pro naskladnění. Během stavebních úprav byla přeložena i panelová cesta skládkou. Skládka je vybavena moderním geofyzikálním monitorovacím kontrolním systémem, který přístrojovou diagnostikou může odhalit případné průsaky nebo netěsnosti.

Původní kapacita skládky byla 140 tisíc m3 čili 75 tisíc tun tuhého komunálního odpadu. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: