aktualizováno 2. 1. 2012

Český Krumlov slaví 20 let na Seznamu UNESCO

logo Unesco s textem Rok 2012 je rokem dvacátého výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO. Je to zároveň čtyřicáté výročí přijetí Konvence světového přírodního a kulturního dědictví, která definuje statut památek a přírodních jevů zasluhujících pozornost a ochranu UNESCO. 

Pro Českou republiku i Český Krumlov je to významné výročí, které je žádoucí využít zejména pro vzdělávání a osvětu občanů naší země, našeho města.

V roce 2012 je připravena řada akcí pro širokou veřejnost s cílem vzdělávání a osvěty občanů města a také několik akcí pro odborníky.

Tiskové zprávy a informace

Program oslav

> Projekt "UNESCO pro mladou generaci" 

Prioritou projektu probíhajícího již od října minulého roku je práce s dětmi a mládeží. Jeho cílem je zprostředkovat téma historického a kulturního dědictví mladým lidem. Projekt se skládá ze dvou částí, a to znalostní soutěže "UNES-CO víš a znáš" a výtvarné soutěže a pozdější přehlídky umělecké tvorby dětí a mládeže "ŽIVOT v PAMÁTKÁCH".

Projekt "UNESCO pro mladou generaci" byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Záštitu nad projektem převzal: Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

> Konference na téma "Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO"

V termínu 4. a 5. prosince 2012 se uskuteční mezinárodní odborná konference na téma "Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO". Téma managementu historických památek, zejména městského charakteru jako Český Krumlov, je velmi aktuální a právě 20 let na Seznamu světového dědictví je příležitostí k výměně zkušeností a znalostí s odborníky z celého světa. Cílovou skupinou je odborná veřejnost v oblasti managementu historických památek, členové samospráv historických měst a míst, architekti, urbanisté, odborníci v cestovním ruchu, studenti a pedagogové z vysokoškolských pracovišť zabývající se managementem lokalit, cestovním ruchem a odborníci památkové péče. Key speakers konference budou Ruth M. and Kenneth R. Wright, experti na hydrologii a archeologii z coloradského Denveru dlouhodobě studující lokalitu peruánského Machu Picchu, památku zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1983.

Projekt "Moderní management památek UNESCO - mezinárodní konference v Českém Krumlově" byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Spolupořadatelem konference je Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism.

Záštitu nad konferencí převzala: Alena Hanáková, ministryně kultury České republiky

> Přednáška „Tajemné Machu Picchu"

6. prosince 2012 Ruth M. and Kenneth R. Wright na veřejné přednášce „Tajemné Machu Picchu" představí tajemstvím opředené dávné sídliště Inků poutavým vyprávěním o svých zážitcích z četných cest na Machu Picchu a podělí se o svá zjištění, co bylo jedním z důvodů zániku mocné říše Inků.

> Vyjížďka zvláštním parním vlakem

Na sobotu 8. prosince 2012 je ve spolupráci s Českými drahami se chystá vyjížďka zvláštním parním vlakem na trase České Budějovice - Český Krumlov. Odjezd z Českých Budějovic je plánován v 10:40 a příjezd do Českého Krumlova v 12:30. Pro účastníky jízdy je připraven zajímavý program v historickém centru včetně Státního hradu a zámku.

> Český Krumlov od městské památkové rezervace k památce UNESCO

V Regionálním muzeu probíhá do konce roku 2012 jedinečná a velmi úspěšná výstava „Příběh města Český Krumlov" mapující sedmisetletou historii Českého Krumlova. Od dubna 2012 bude rozšířena o expozici dokumentů a materiálů včetně fotografií, které přiblíží a ozřejmí téměř třicetiletou cestu historického centra města od městské památkové rezervace k památce na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Informace k dalším akcím pořádaným k letošnímu výročí naleznete výše na této stránce v rubrice aktuálně.

Program oslav na této webové stránce bude postupně doplňován. Změna programu vyhrazena.

 Partneři, podpora a sponzoři

Partneři v Českém Krumlově: Městská knihovna v Českém Krumlově; Regionální muzeum v Českém Krumlově; Museum Fotoateliér Seidel; Státní hrad a zámek Český Krumlov; Sdružení průvodců Český Krumlov, o. s.; pan Mgr. Martin Jakab; paní Mgr. Marie Kalistová; Městské divadlo Český Krumlov o. p. s.; Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.; Rotary club Český Krumlov; Hotel Růže Český Krumlov

Partneři a podpora: Ministerstvo kultury České republiky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Jihočeský kraj; Stálá mise České republiky při UNESCO; České dědictví UNESCO; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Generální sponzoři: Budějovický Budvar, n. p.; FRONIUS Česká republika, s. r. o.

Sponzoři: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism; Zambelli-technik, spol. s r. o.; Schwan Cosmetics CR, s. r. o.; K + B Expert, s. r. o.; Kaufland Česká republika, v. o. s.; Linde Pohony, s. r. o.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: