aktualizováno 27. 7. 2011

Krátkodobá omezení dopravy - Pod Kamenem

aktualizováno 27.07.2011

Ve čtvrtek 28. 7. 2011 od 17.00 hodin bude probíhat odstraňování betonových bloků na silnici I/39, ulice Pod Kamenem. To si vyžádá krátkodobá omezení dopravy - provoz bude řízen střídavě strážníky Městské policie Český Krumlov a po 19 hodině pak pracovníky stavby.

Práce, které souvisí s dokončením stavby I/39 Český Krumlov, sanace skalního masivu, budou zahájeny po domluvě se stavební firmou až po 17 hodině tak, aby byla zachována průjezdnost a provoz na silnici byl omezen po dobu nezbytně nutnou. V prostoru stavby bude umístěn jeřáb, který bude odstraněné bloky nakládat k odvozu. Krátkobobé uzavírky komunikace budou pouze během nakládky.

Město Český Krumlov upozorňuje řidiče na možné kolony na silnici I/39 a přilehlých komunikacích.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov