aktualizováno 3. 8. 2011

Výběrové řízení na obsazení uvolněného bytu

aktualizováno 03.08.2011

Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení uvolněného bytu s výkonem funkce domovníka v domě. Jedná se o byt č. 31 o velikosti 1+1 v ulici Lipová č. p. 161 v Českém Krumlově - nájemné ve výši 53, 49 Kč/m2 (34, 87 Kč/m2). Sazba ve výši 53, 49 Kč/m2 představuje hodnotu nájemného schválenou Radou města Český Krumlov. Sazba v závorce představuje hodnotu nájemného po dočasné slevě schválené Radou města Český Krumlov jako sociální opatření k řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného. 

Kritéria pro posouzení přihlášek:

  • úroveň stávajícího bydlení
  • počet nezaopatřených dětí
  • počet členů společné domácnosti

Podmínkou přidělení bytu je uzavření dohody o provedení práce.

Dokumenty

Termín

Vyplněnou přihlášku odevzdá žadatel na podatelně MěÚ (Kaplická 439, Český Krumlov) v uzavřené obálce, zřetelně označené "VŘ - byt/domovník - nerozlepovat", jméno, příjmení a adresa žadatele do 1. 9. 2011 do 13.00 hodin.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Přibylová Alena, Bc.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: alena.pribylova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 608

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov