aktualizováno 7. 1. 2011

Dvě etapy Protipovodňových úprav Vltavy dokončeny

aktualizováno 07.01.2011

V průběhu měsíce listopadu byly dokončeny práce na dvou etapách protipovodňových opatření v Českém Krumlově. „Dne 31. listopadu se konala kolaudační pochůzka a během prosince bychom měli získat kolaudační rozhodnutí. Tím bude ukončena jedna etapa ochrany proti velké vodě v Českém Krumlově," sdělil Martin Poláček z Povodí Vltavy. Další etapa, tentokrát rekonstrukce jezu pod Plášťovým mostem by měla být zahájena na konci roku 2011.

Od května roku 2009 do listopadu 2010 bylo prohloubeno a upraveno koryto Vltavy od Benešova mostu k lávce u pivovaru, břehy řeky byly očištěny a zadlážděny, u Lazebnického mostu byl odtěžen ostrov vzniklý ze sedimentů a následně byl postaven stabilní ostrov. V břehových partiích řeky Vltavy v Novém Spolí, na Plešivci a ve Vnitřním městě bylo vysázeno celkem 42 stromů jako náhrada za 21 pokácených dřevin, které bránily plynulému toku vodu.

„Po celou dobu stavby jsem byla v kontaktu s investorem i dodavatelem a koordinovala průběh prací. Pro celé město jsou takovéto stavební zásahy velkou zátěží, ale domnívám se, že se nám společnými silami podařilo najít kompromisní řešení. Naší prioritou bylo a je včas informovat širokou veřejnost o všech chystaných projektech ve městě," doplnila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová.

Protipovodňová opatření prvních dvou etap (prohrábka a zpevnění svahů) byla zahájena v květnu 2009. Investice těchto dvou etap si vyžádaly zhruba 90 milionů Kč. Investorem byl státní podnik Povodí Vltavy. Realizátorem stavebních prací byla společnost Zvánovec, a.s.

Společnost Povodí Vltavy v listopadu představila další etapu ochrany proti povodním na Vltavě v Českém Krumlově. Stávající pevný jez Jelení lávka (pod Plášťovým mostem) by měl být během dvou let zrekonstruován a nahrazen pohyblivým jezem. Hradící konstrukce jezu bude tvořena ocelovým sektorem a viditelná přelivná plocha by měla být z dřevěného opláštění, které nebude narušovat historický ráz centra. „Stávající dvě propusti při levém břehu by měly být nahrazeny jednou pětimetrovou propustí, která by současně sloužila jako rybí přechod i jako sportovní propust," upřesnil Martin Poláček. Navrhované jezové těleso by mělo být během standardních průtoků zvednuto a při zvýšeném průtoku nebo hrozící povodňové situaci by mělo být spuštěno, aby voda plynule odtékala pryč. Původní jezová konstrukce bude včetně propustí a pilířů vybourána, ponechány zůstanou pouze stávající ocelové štětové stěny. Investor plánuje zahájení stavby na podzim roku 2011 a dokončení do konce roku 2012.

Povinnost pečovat o koryta vodních toků, odstraňovat překážky odtoku vody a zajišťovat úpravu koryt stanovuje správcům toků zákon o vodách. Informace o úpravě koryta a prohrábce řeky Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: