aktualizováno 7. 1. 2011

Dvě etapy Protipovodňových úprav Vltavy dokončeny

aktualizováno 07.01.2011

V průběhu měsíce listopadu byly dokončeny práce na dvou etapách protipovodňových opatření v Českém Krumlově. „Dne 31. listopadu se konala kolaudační pochůzka a během prosince bychom měli získat kolaudační rozhodnutí. Tím bude ukončena jedna etapa ochrany proti velké vodě v Českém Krumlově," sdělil Martin Poláček z Povodí Vltavy. Další etapa, tentokrát rekonstrukce jezu pod Plášťovým mostem by měla být zahájena na konci roku 2011.

Od května roku 2009 do listopadu 2010 bylo prohloubeno a upraveno koryto Vltavy od Benešova mostu k lávce u pivovaru, břehy řeky byly očištěny a zadlážděny, u Lazebnického mostu byl odtěžen ostrov vzniklý ze sedimentů a následně byl postaven stabilní ostrov. V břehových partiích řeky Vltavy v Novém Spolí, na Plešivci a ve Vnitřním městě bylo vysázeno celkem 42 stromů jako náhrada za 21 pokácených dřevin, které bránily plynulému toku vodu.

„Po celou dobu stavby jsem byla v kontaktu s investorem i dodavatelem a koordinovala průběh prací. Pro celé město jsou takovéto stavební zásahy velkou zátěží, ale domnívám se, že se nám společnými silami podařilo najít kompromisní řešení. Naší prioritou bylo a je včas informovat širokou veřejnost o všech chystaných projektech ve městě," doplnila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová.

Protipovodňová opatření prvních dvou etap (prohrábka a zpevnění svahů) byla zahájena v květnu 2009. Investice těchto dvou etap si vyžádaly zhruba 90 milionů Kč. Investorem byl státní podnik Povodí Vltavy. Realizátorem stavebních prací byla společnost Zvánovec, a.s.

Společnost Povodí Vltavy v listopadu představila další etapu ochrany proti povodním na Vltavě v Českém Krumlově. Stávající pevný jez Jelení lávka (pod Plášťovým mostem) by měl být během dvou let zrekonstruován a nahrazen pohyblivým jezem. Hradící konstrukce jezu bude tvořena ocelovým sektorem a viditelná přelivná plocha by měla být z dřevěného opláštění, které nebude narušovat historický ráz centra. „Stávající dvě propusti při levém břehu by měly být nahrazeny jednou pětimetrovou propustí, která by současně sloužila jako rybí přechod i jako sportovní propust," upřesnil Martin Poláček. Navrhované jezové těleso by mělo být během standardních průtoků zvednuto a při zvýšeném průtoku nebo hrozící povodňové situaci by mělo být spuštěno, aby voda plynule odtékala pryč. Původní jezová konstrukce bude včetně propustí a pilířů vybourána, ponechány zůstanou pouze stávající ocelové štětové stěny. Investor plánuje zahájení stavby na podzim roku 2011 a dokončení do konce roku 2012.

Povinnost pečovat o koryta vodních toků, odstraňovat překážky odtoku vody a zajišťovat úpravu koryt stanovuje správcům toků zákon o vodách. Informace o úpravě koryta a prohrábce řeky Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov