aktualizováno 20. 1. 2010

Pozvánka na jednání zastupitelstva

20. ledna 2010

Vážení občané Českého Krumlova, přijměte pozvání na na jednání zastupitelstva města Český Krumlov.

TERMÍN: 28. ledna 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO: v zasedací místnosti MěÚ, Kaplická 439, Český Krumlov

Program jednání

 1. Zahájení - úvodní volby, program

 2. Realizace záměru  Zimní stadion

 3. Vydání Změny č.1 regulačního plánu Vyšný

 4. Rozpočtové opatření č. 3

 5. Podpora - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum 2010

 6. Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov

 7. Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

 8. Program podpory sportu ve městě Český Krumlov na rok 2010

 9. Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek města Český Krumlov Domu na půl cesty a Domova pro matky s dětmi

10. Nájem nebytových prostor v domě čp. 21, Latrán, Český Krumlov

11. Nájem nebytových prostor v Radniční čp. 29, Český Krumlov

12. Pozemky v areálu Tenis - Centrum, s.r.o.

13. Prodej pozemků pod garážemi  v lokalitě parkoviště u městského parku

14. Prodej  částí p. p. č. 522 a 525 v  k .ú. Český Krumlov

15. Prodej   části p. p. č. 701/1 v k. ú. Český Krumlov

16. Prodej  p.p.č. 789/85  a st.p.č.3108 v k.ú. Český Krumlov 

17. Prodej  části p. p. č. 571/2 v  k .ú. Český Krumlov

18. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM 

19. Různé

Odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: