aktualizováno 5. 1. 2012

Obnova lávky Rechle v Českém Krumlově

aktualizováno 05.01.2012

Lávka Rechle je nemovitou kulturní památkou nacházející se v Městské památkové zóně Plešivec v Českém Krumlově, na níž je zpracován a schválen program regenerace, v souladu s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy.

O projektu - I. a II. etapa

Název: "Obnova lávky Rechle Český Krumlov - I. etapa"
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Vladimír Kučera, malířské, natěračské a lakýrnické práce, se sídlem v Žalticích č.25, 382 32 Velešín
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: květen - červenec 2010
Náklady: 153.500,- Kč (dotace ve výši 70.095,- Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky)

Název: "Obnova lávky Rechle Český Krumlov - II. etapa"
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Vladimír Kučera, malířské, natěračské a lakýrnické práce, se sídlem v Žalticích č.25, 382 32 Velešín
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: květen - červen 2011
Náklady: 200.000,- Kč (dotace ve výši 100.000,- Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky

Popis projektu a jeho realizace

Lávka Rechle je nemovitou kulturní památkou nacházející se v Městské památkové zóně Plešivec v Českém Krumlově, na níž je zpracován a schválen program regenerace, v souladu s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy. Lávka je celodřevěná mostní konstrukce pro pěší s dřevěným šindelem. Historický dřevěný most přes řeku Vltavu kopíruje těleso jezu - atypický je úhel přemostění vůči vodnímu toku - neprotíná řeku kolmo (v nejkratším směru), ale pod úhlem cca 45° z důvodu nátoku bývalého koryta pro papírnu Plešivec. Z tohoto důvodu je těleso mostu neobvykle dlouhé cca 102 metrů + 2x předmostí.

Hlavní těleso mostu tvoří svařené ocelové nosníky I o výšce 500 mm, které nesou dřevěnou rámovou konstrukci mostu. Most je zastřešený sedlovou střechou s valbami. Krytinu střechy tvoří dřevěné, štípané šindele.

Most je z nábřežní strany - Plešivec zakončen zastřešeným předmostím o délce cca 14 metrů, plynule navazující na vlastní hlavní těleso mostu a z nábřežní strany - Nové Spolí jej ukončuje otevřené dřevěné předmostí s dřevěným zábradlím. Konstrukce mostu je nesena 6ti kamennými - zděnými pilíři (2 pilíře tvoří nábřežní zeď, 4 pilíře jsou samostatně stojící v korytě řeky, resp. jako součást umělého jezu). Hlavní mostní těleso a předmostí z nábřežní strany Plešivec je uzavřeno z 80% dřevěným bedněním.

V prvních dvou etapách byla již lávka z části obnovena. V roce 2010 došlo za pomocí příspěvku z MKČR ve výši 70.095,- Kč z celkových nákladů 153.500,- Kč k opravě šindelové střechy lávky včetně nátěru.

V roce 2011 došlo k opravě předmostí z nábřežní strany Nové Spolí prostřednictvím kompletní výměny této tesařské konstrukce za novou a ke kompletním nátěrům dřevěných nosných prvků mostní konstrukce (celkové náklady 200.000,- Kč, z toho dotace 100.000,- Kč).

Město Český Krumlov má velký zájem o dokončení obnovy zbývající části památkově chráněného objektu. Proto, společně s dalšími projekty, podalo město v měsíci říjen roku 2011 Průzkumy zájmů o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny Český Krumlov na rok 2012.

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

Související odkazy

 • Projekty města
 • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
 • Oddělení strategického rozvoje
 • Odbor investic

 • Projekty "Obnova lávky Rechle Český Krumlov - I. etapa" a "Obnova lávky Rechle Český Krumlov - II. etapa" byly podpořeny z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky.

  Ministerstvo kultury - logo 

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov

  Nastavení soukromí:

  Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

  Povolujete: