aktualizováno 28. 3. 2018

Slovo starosty Dalibora Cardy

Starosta města Český Krumlov Dalibor CardaV posledních dnech jsem často dotazován na problematiku dopravy v historickém jádru města. Zatížení úzkých uliček historického jádra automobilovou dopravou se neustále zvyšuje a minimálně dva roky dostávám pravidelně e-maily, ve kterých lidé poukazují na situaci v pěší zóně, kde každou chvíli musí uvolňovat cestu jedoucímu autu.

Provoz v pěší zóně vnímají obyvatelé jako zásadní věc, kterou je nutné řešit a vedení města se jí také dlouhodobě zabývá. Proto jsme návazně na zpracování komplexní dopravní koncepce nechali odbornou firmou zpracovat dopravní studii, která detailně analyzuje současný stav provozu motorových vozidel v pěší zóně a navrhuje opatření, jejichž realizací by se stávající neutěšený stav podstatně zlepšil a došlo tak k celkovému zklidnění pěší zóny. Právě tato studie ze září minulého roku se stala základem pro současně připravovaný návrh omezení vjezdu do pěší zóny. Jde o první etapu opatření, jejichž základním cílem je minimalizovat vjezd do pěší zóny během nejexponovanější části dne (cca mezi desátou a šestnáctou hodinou) a umožnit vjezd pouze bydlícím v centru města.

Pracovní verze tohoto návrhu byla konzultována se zástupci vlastníků nemovitostí, provozovateli nebytových prostor, provozovateli taxi služeb s cílem připravit návrh tak, aby jeho hlavní cíl byl naplněn, ale aby omezení všech, kterých se dotkne, nebyla natolik restriktivní, aby "znemožnila" jejich podnikatelskou a jinou činnost. Právě z těchto důvodů došlo k měsíčnímu skluzu projednání návrhu v radě města, neboť pracovní tým, který návrh připravuje, se snaží na obdržené připomínky reagovat a upravený návrh opětovně konzultovat.

Věřím, že konečná podoba změny provozu v pěší zóně, kterou bychom rádi spustili k 1. květnu, přinese kýžený efekt a ocení ji nakonec všichni "uživatelé". Po vyhodnocení realizace první etapy opatření budeme pracovat na finálním projektu včetně využití nových technologií (mobilní zábrany na vjezdech do pěší zóny, digitalizace systému atp.).

 

28. března 2018

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: