aktualizováno 30. 9. 2010

Den plný prevenceDen plný prevence 2010

aktualizováno 30.09.2010

Armáda České republiky, Policie České republiky - územní odbor Český Krumlov, Městská policie Český Krumlov, Územní odbor Jihočeského hasičského záchranného sboru Český Krumlov, Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ekocentrum šípek Český Krumlov, Lesní správa Český Krumlov, Správa CHKO Blanský les a K - centrum Český Krumlov pořádají 1. října 2010 Den plný prevence. Město Český Krumlov podpořilo akci ze svého rozpočtu částkou 40 tisíc Kč. 

Místo konání: Střelnice Český Krumlov a okolní terén

Datum a čas konání: pátek 1. října 2010 od 8.45 hod - 15.45 hod

Věkové kategorie: 

  • I.kategorie - žáci ze 2.-5.tříd ZŠ
  • II.kategorie - žáci ze 6.a 9.tříd ZŠ a žáci z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a středních škol

Soutěžní disciplíny

Předpoklad cca 10 stanovišť zaměřených na oblasti: poskytnutí první pomoci, dopravní výchova, pomoc handicapovaným osobám, prevence kriminality, požární a civilní ochrana, lanové aktivity, záchrana tonoucího, znalosti z přírody kolem nás.
Disciplíny jsou určeny všem kategoriím - otázky a úkoly budou odpovídat věku a znalostem soutěžících. Sebou vhodné oblečení a obuv do terénu (není třeba přezutí) a propisovací tužku.

Každou školu může reprezentovat maximálně 1 družstvo v každé kategorii. Družstvo tvoří 4 členové - nezáleží na počtu dívek a chlapců v jednom družstvu.

Družstva umístěná na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplom a každý člen družstva medaili. Vítězná družstva v každé kategorii obdrží pro školu putovní pohár.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na adresu: OS ČČK, Sídliště Vyšný 48, 381 01 Český Krumlov do 15. září 2010 (orazítkované, podepsané).

Přihláška na Den plný prevence 2010 (27 kB,*.doc)

Harmonogram

  • 8,45- 9,15 prezence - Střelnice Český Krumlov - do této doby, musí být zapsána všechna družstva !
  • 9,30 zahájení soutěže, organizační pokyny 
  • 14,00 - 15,00 vyhlášení výsledků, předání ocenění
  • 15,30 ukončení soutěže
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: