aktualizováno 19. 1. 2024

Zvýšená hladina Vltavy v Českém Krumlově

Krizová linka povodňové komise: 380 766 222

19. ledna

 • 12.00 hod. - Hladina Vltavy klesla pod 1. stupeň povodňové aktivity

8. ledna

 • 14.00 hod. - Vltava v Českém Krumlově je na 2. stupni povodňové aktivity. V současné době je setrvalý stav hladiny Vltavy, který se předpokládá i v dalších dnech. Zatím proto není možné odhadnout škody na majetku, to bude možné až po snížení hladiny na standardní stav. 
  Kvůli mrazům hrozí škody na konstrukcích a fasádách domů. Tyto škody se ale také projeví až po odeznění povodní. Teploty pod bodem mrazu jsou nyní jen několik dní a poškozená místa domů jsou stále zatopená. Nelze tedy odhadovat výši škod.

5. ledna

 • 12.00 hod. - V posledních dnech se občané na úřad často dotazovali, proč před zvýšením hladiny Vltavy nebyl sklopen jez u Jelení lávky. Správa jezu patří Povodí Vltavy. Hladina Vltavy se zvedla v nejméně příhodnou chvíli, kdy byl jez zvednut z důvodu právě probíhající opravy. „Sklopení jezu do dolní polohy nelze provést ani jakkoliv nouzově či provizorně, neboť současné náhlé povodňové průtoky neumožnily odstranění provizorní hradicí stěny v nadjezí. Bez instalace této hradicí stěny by provádění opravy nebylo možné. Nyní v době povodňové aktivity je zcela vyloučena hydrostatická funkce, na jejímž principu se sektor sklápí a zvedá zpět,“ uvedl Hugo Roldán, tiskový mluvčí Povodí Vltavy.

  Termín velmi náročné opravy jezu byl dlouho zvažován a zohledňován. Na jaře se dá předpokládat průchod jarních vod z horního povodí lipenské nádrže a léto je nevhodné z důvodu obrovského zatížení vodní cesty vodáckou veřejností. Proto byly vybrány čtyři měsíce (září až prosinec) v roce s nejmenší pravděpodobností kolize. „Bohužel, jak vidíme, příroda nebere na naše aktivity a snahy ohled a může nám zaslat povodeň nebo oblevu kdykoli, a my lidé se tomu můžeme jen přizpůsobit,“ doplňuje Hugo Roldán.

4. ledna

 • 10.00 hod. - Předpovídané srážky významně neovlivnily hladinu Lipna ani přítoky v mezipovodí pod Lipnem čili stav Vltavy v Českém Krumlově zůstává konstantní. Povodí Vltavy bude odpouštět vodu z Lipna ve stejném objemu, tj. 90 m3/s minimálně do víkendu.
  Město České Budějovice nabídlo pomoc s dodávkou pytlů s pískem, za což velmi děkujeme, povodňová komise ji ale zatím nevyužije.

3. ledna

 • 18.00 hod. - Vltava dosáhla 3. stupně povodňové aktivity
 • 15.00 hod. -Povodí Vltavy řízeně odpouští z lipenské přehrady 90 m3/s a tento objem budou vodohospodáři držet minimálně do čtvrteční 7. hodiny ranní. Pro Český Krumlov to znamená, že hladina Vltavy se opět zvýší na 3. povodňový stupeň (cca 220 cm). Další zvyšování hladiny nad tuto hranici ovlivní lokální srážky a přítoky pod Lipnem. Meteorologická předpověď není příznivá, je předpovídán vydatný déšť.Povodňová komise zabezpečila krizová místa v blízkosti řeky, jež jsou ohrožena zatopením.
 • 10.30 hod. - Varování před povodní

  Povodí Vltavy dnes dopoledne kvůli pokračujícímu odtávání sněhu a vydatným srážkám zvýšilo odtok z lipenské nádrže. Na řece Vltavě v Českém Krumlově se to projeví kolem 13.00-15.00 hodin, kdy očekáváme rychlé a výrazné zvýšení hladiny.

  Počítáme, že Vltava překročí dosavadní maximální hranici, očekávaný průtok řeky je 120 m3/s a výše hladiny na 230 cm. Hladinu zvýší nejen odtok z Lipna, ale i srážky, předpověď totiž předpokládá během následujících 24 hodin cca 60 mm.  

  Aktuálně zasedá povodňová komise, která okamžitě začala pracovat na bezpečnostních opatřeních. Pracovníci Služeb města připravují a rozváží pytle s pískem. Pro veřejnost se uzavírá průchod Myší dírou a důrazně doporučujeme, aby se lidé vyhnuli náplavkám. Povodňová komise je také v kontaktu s majiteli nemovitostí, které jsou v bezprostředním ohrožení.

  V provozu zůstává krizová linka 380 766 222, kam se mohou obracet obyvatelé s dotazy, požadavky na dodání pytlů s pískem apod.

  Přestože se predikce stoupání hladiny týká především Vltavy, povodňová komise samozřejmě sleduje i řeku Polečnici.

  V pohotovosti jsou bezpečnostní složky.

 • 10.30 hod. - Hlášení místního rozhlasu
  Text hlášení: Vážení obyvatelé, z důvodu nepříznivé předpovědi počasí a zvýšeného odtoku z Lipna očekáváme v odpoledních a večerních hodinách výrazné stoupání hladiny Vltavy. Hrozí vylití řeky z koryta. Pro pomoc a informace se můžete obracet na krizovou linku 380 766 222. Sledujte web města.

2. ledna 

 • 12.00 hod. - Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před povodní. Vodohospodáři snížili odtok z lipenské nádrže, hladina Vltavy v Českém Krumlově je aktuálně na 2. stupni povodňové aktivity, nicméně vydatný déšť ji může mírně zvýšit. 

29. prosince

 • 20.00 hod. - Zástupci Povodí Vltavy dnes sdělili, že řízená manipulace odtoku z Lipna bude probíhat ve stejném objemu jako v posledních dvou dnech až do pondělí 1. ledna. Hladina Vltavy v Českém Krumlově proto nadále zůstává na 3. stupni povodňové aktivity, situace na řece je ale stabilizovaná. 
   

28. prosince

 • 21.00 hod. - Dle nejnovějších informací plánuje Povodí Vltavy v pátek 29. 12. řízeně upouštět vodu z lipenské nádrže ve stejném objemu jako dnes. Hladinu Vltavy v Českém Krumlově to neovlivní, zůstane na 3. SPA. 
 • 12.15, 12.30 hod. - Hlášení místního rozhlasu

Text hlášení: Řeka Vltava se v dopoledních hodinách stabilizovala. Její hladina by měla po zbytek dne kolísat kolem stávající úrovně. Informace o dalším vývoji budou dostupné na webu města. Rozhlasem budete informováni pouze v případě dramatické změny situace.

 • 12.00 hod. - Vltava v Českém Krumlově je na 3. stupni povodňové aktivity
  Avizované zvýšení odtoku z vodní nádrže Lipno zvedlo hladinu řeky v Českém Krumlově na 3. SPA. Nicméně situace na řece se v dopoledních hodinách stabilizovala a po zbytek dne lze očekávat hladinu a průtok kolem stávající úrovně (hladina – 222 cm, průtok – 112 m3/s). Objekty v blízkosti Vltavy jsou zabezpečeny pytli s pískem a probíhá komunikace s vlastníky nemovitostí. Za současné meteorologické situace Povodí Vltavy již nepředpokládá další navyšování odtoku z Lipna.
 • 6.30, 7.00, 7.30 hod. - Hlášení místního rozhlasu

Text hlášení: Vážení občané, kvůli manipulaci na vodní nádrži Lipno dojde dnes okolo jedenácté hodiny dopolední ke zvýšení průtoku řeky Vltavy ve městě. Očekáváme její rozliv k nemovitostem v blízkosti řeky. Prosíme, zabezpečte svůj majetek. Pro pomoc a informace se můžete obracet na infolinku 380 766 222.

27. prosince

 • 23.45 hod. - Aktuálně zasedá povodňová komise, která pokračuje v preventivních a zabezpečovacích pracích na majetku v záplavovém území, aby se co nejvíce minimalizovala rizika. Pracovníci Služeb města Čk připravují pytle s pískem, které budou distribuovat dle potřeby. 3. SPA je kritickou hodnotou, kdy hrozí nebezpečí vzniku škod většího rozsahu v záplavovém území. Upozorňujeme proto obyvatele, aby zabezpečili své nemovitosti a vyklidili přízemní prostory budov v blízkosti řeky. Odkliďte z blízkosti toku vše, co může odnést, nebo poškodit povodeň, tj. přeparkujte vozy apod. Hrozí také prosáknutí spodní vody do sklepení a přízemí. Od 28. 12. od 6.30 hodin bude na městském úřadu v provozu krizová linka na tel. 380 766 222, kam se mohou obyvatelé obracet pro informace, pro zajištění pomoci, distribuci pytlů s pískem aj. 
 • 19.00 hod. - Kvůli zvýšenému odtoku z Lipna očekáváme dnes ve večerních a nočních hodinách vzestup hladiny Vltavy v Českém Krumlově na 3. stupeň povodňové aktivity. Povodňová komise zahájila zabezpečovací práce na majetku v záplavovém území (příprava pytlů s pískem, kooperace s majiteli nemovitostí, které mohou být zasažené povodní aj.).
  V pohotovosti jsou bezpečnostní složky.

26. prosince

 • Varování před očekáváným opětovným zvýšením hladiny Vltavy v Českém Krumlově:
  Povodí Vltavy informovalo, že z důvodu nepříznivé hydrologické situace a stavu hladiny na vodní nádrži Lipno dojde ve středu 27. prosince ke zvýšení odtoku z Lipna nejprve na 70 m3, poté na 80 m3. Z tohoto důvodu očekáváme zhruba v 11.00 hod. a poté v 17.00 hod. v Českém Krumlově opětovný vzestup hladiny Vltavy na 2. stupeň povodňové aktivity, s možným přiblížením až ke 3. stupni povodňové aktivity ve večerních hodinách. Neočekáváme, že by hladina řeky dosáhla sobotních hodnot! Situaci nadále sledujeme a o změnách budeme informovat.

25. prosince

 • 11.00 hod. - Povodí Vltavy navyšuje průtok z Lipa ze 40 m3/s na 50 m3/s. "Toto navýšení průtoku by pro situaci v Českém Krumlově nemělo znamenat žádný problém," komentoval starosta Alexandr Nogrády.
 • 1. stupeň povodňové aktivity.

24. prosince

 • Po celý den 1. stupeň povodňové aktivity.
 • 11.10 hod.
  • Je odvolán 2. stupeň povodňové aktivity
 • 8.00 hod.
  • 2. stupeň povodňové aktivity.
  • Povodí Vltavy potvrdilo, že odtok z Lipna zůstane nezměněn, z vodní nádrže bude upouštěno max. 40 m3/s. Průtok Vltavy v Českém Krumlově by měl nadále pozvolna klesat. 
 • 3.40 hod.
  • Je odvolán 3. stupeň povodňové aktivity.
 • 1.00 hod.
  • Kulminační hladina vystoupala na 222 cm. Korytem řeky teče více než 112 m3/s.

23. prosince

 • 23.40 hod.
  • Řeka Vltava dosáhla 3. stupně povodňové aktivity, průtok ve Spolí - 110,3 m3/s, výška hladiny řeky je 220 cm.
    "Neočekává se, že by hladina řeky měla dále výrazně stoupat. Situace by se měla v průběhu noci naopak uklidnit," říká starosta Alexandr Nogrády.
 • 18.20 hod.
  • V Českém Krumlově dosáhla hladina Vltavy výše 200 cm, tedy 2. povodňového stupně. V Zátoni je hladina Vltavy na hodnotách 100 m3/s (průtok) a 163 cm (výška hladiny), tedy na 1. povodňovém stupni. "Dle informací od Povodí Vltavy bude vodní nádrž Lipno držet přes noc konstantní odtok vody," informoval starosta.
  • Hladina Polečnice zůstává ve výšce 91 cm, tedy na tomto toku není vyhlášen povodňový stav.
 • 17.00 hod.
  • Vltava dosáhla stavu bdělosti, tzn. 1. povodňový stupeň.
   Hladina by mohla v následujících hodinách již jen mírně stoupat, Povodí Vltavy zatím nepředpokládá další navyšování odtoku z vodní nádrže Lipno.
  • Polečnice nedosáhla 1. povodňového stupně, v tuto chvíli je hladina 10 cm pod limitem a nestoupá.
 • 16.00 hod.
  • Hladina Vltavy je ovlivněna zvýšeným vypouštením vodní nádrže Lipno, v dohledné době dosáhne 1. povodňového stupně. Riziková místa ve městě (Krumlovský mlýn, náplavka v Rybářské ulici) jsou vyklizena a zabezpečena pytli s pískem.
 • 14.00 hod.
  • Vltava ani Polečnice zatím nedosáhly 1. povodňového stupně, nicméně Český hydrometeorologický ústav již vydal výstrahu před povodněmi. "Polečnice by se dle predikce neměla vylít ze břehů. Vltava dále stoupá, kritická místa řešíme, aktuálně připravujeme pytle s pískem jako protipovodňové zábrany," říká starosta Alexandr Nogrády.
 • 12.00 hod.

Intenzivní sněžení na Šumavě, poté oteplení s deštěm, to vše zapříčinilo vzestup hladiny řek. Český hydrometeorologický ústav v sobotu 23. prosince vyhlásil výstrahu před nebezpečím povodní. Povodňová komise města Český Krumlov po celý den situaci monitoruje. Krizová místa byla zabezpečena pytli s pískem.

Stav toků sledujte ZDE→

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: