aktualizováno 8. 1. 2019

Vodné a stočné pro rok 2019

aktualizováno 8. 1. 2018

V době navyšování cen, zejména energií, může být dobrou zprávou pro občany Českého Krumlova, že ceny vodného a stočného pro rok 2019 zůstávají téměř beze změn.

Rada města na konci minulého roku projednala materiál týkající se stanovení vodného a stočného pro rok 2019, kdy společnost ČEVAK a.s. předložila městu kalkulaci, která předpokládala zachování výše nájemného za vodohospodářský majetek, které činí 13 406 201 Kč bez DPH, a současně mírně upravila jednotlivé složky vodného a stočného.

Rada města svým usnesením předložený návrh schválila a stanovila tak cenu vodného a stočného (bez DPH) pro rok 2019 takto:

Vodné a stočné pro rok 2019

Meziroční nárůst ceny tak činí u vodného 2,06 % (0,64 Kč) a u stočného zůstává v úrovni roku 2018. Zvýšení ceny je ovlivněno růstem nákladů na nakupovanou vodu od Jihočeského vodárenského svazu a růstem mzdových nákladů.

Cena vodného a stočného v Českém Krumlově koresponduje s cenami za dodávku pitné vody a odvedení splaškových vod v dalších městech Jihočeského kraje. Informace o cenách vodného a stočného v jiných městech jsou k dispozici např. na www.vodovod.info

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: