aktualizováno 8. 1. 2019

Vodné a stočné pro rok 2019

aktualizováno 8. 1. 2018

V době navyšování cen, zejména energií, může být dobrou zprávou pro občany Českého Krumlova, že ceny vodného a stočného pro rok 2019 zůstávají téměř beze změn.

Rada města na konci minulého roku projednala materiál týkající se stanovení vodného a stočného pro rok 2019, kdy společnost ČEVAK a.s. předložila městu kalkulaci, která předpokládala zachování výše nájemného za vodohospodářský majetek, které činí 13 406 201 Kč bez DPH, a současně mírně upravila jednotlivé složky vodného a stočného.

Rada města svým usnesením předložený návrh schválila a stanovila tak cenu vodného a stočného (bez DPH) pro rok 2019 takto:

Vodné a stočné pro rok 2019

Meziroční nárůst ceny tak činí u vodného 2,06 % (0,64 Kč) a u stočného zůstává v úrovni roku 2018. Zvýšení ceny je ovlivněno růstem nákladů na nakupovanou vodu od Jihočeského vodárenského svazu a růstem mzdových nákladů.

Cena vodného a stočného v Českém Krumlově koresponduje s cenami za dodávku pitné vody a odvedení splaškových vod v dalších městech Jihočeského kraje. Informace o cenách vodného a stočného v jiných městech jsou k dispozici např. na www.vodovod.info

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov