aktualizováno 20. 10. 2008

Starosta města Český Krumlov 2006-2010

aktualizováno 15.09.2010

Ing. Luboš Jedlička - starosta města Český Krumlov

Ing. Luboš Jedlička (ODS)
zastupitel a radní za Občanskou demokratickou stranu

telefon: 380 766 102 (sekretariát)
e-mail:
lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz

   

Slovo starosty - Zpravodaj září 2010

Vážení občané Českého Krumlova, v polovině října nás čekají nové volby do Zastupitelstva města Český Krumlov. Čtyři roky volebního období utekly jako voda a já si v duchu rekapituluji, co se za tu dobu podařilo zvládnout, kam se město posunulo a jak se zlepšil život v Českém Krumlově.

Před čtyřmi roky si rada města stanovila jako priority mimo jiné strategicky rozvíjet město, efektivně hospodařit a využívat mimorozpočtové finanční prostředky a orientovat se na řešení problémů života občanů na území města. Podařilo se nám zaktualizovat strategický i akční plán, v němž jsou jasně stanoveny nejdůležitější milníky pro směrování činnosti místní správy. K těmto cílům a prioritám jsme směrovali naše úsilí a naši práci. I přesto, že celý svět zasáhly dopady ekonomické krize, řídili jsme město Český Krumlov tak, aby hospodařilo bez ekonomické ztráty, dokonce s přebytkem v rozpočtu. Nedopustili jsme neúčelné zadlužování města. Zvládli jsme také prolomit pomyslnou bariéru v získávání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů a na dotacích jsme dokázali získat desítky milionů korun. Dostáli jsme svému závazku a vybudovali každý rok minimálně jedno dětské hřiště, investovali miliony do školských zařízení, zabezpečili většinu nebezpečných skalních masivů na území města, zahájili protipovodňové zabezpečení řeky Vltavy nebo připravili podmínky pro rozvoj nových oblastí pro bydlení a podnikání na území  našeho města.

Těch úkolů, které se podařilo úspěšně dokončit, je mnoho, ale stále zůstává řada otevřených a je třeba vyvinout další úsilí pro jejich úspěšné zvládnutí. Práce pro město se dá s trochou nadsázky označit za nekonečný příběh a proces neustálého hledání a naplňování toho, co od samosprávy očekávají zejména místní lidé. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří přispěli k rozvoji a zvelebování našeho města. Vážím si každé jednotlivé investice podnikatelů, jež vytvořila nejedno nové pracovní místo a rozšířila nabídku nejen na trhu práce. Děkuji všem organizátorům sportovních, kulturních a společenských akcí za to, že zpříjemňovali volnočasové vyžití místních. Velmi si cením i přispění Vás, občanů Českého Krumlova, pro rozvoj a zlepšení podmínek života ve městě. Věřím, že nás všechny ani nadále neopustí nadšení a láska k Českému Krumlovu a dál budeme hrdě pracovat na tom, aby se nám tu krásně žilo. 

Vážení občané Českého Krumlova, bylo mi potěšením, že jsem byl čtyři roky starostou města, kde lidem není lhostejno, jak žijí. Přeji nám všem hodně štěstí u komunálních voleb a přeji nám, abychom zakroužkovali ty správné jednotlivé kandidáty, kteří budou pracovat ve prospěch nás, občanů města Český Krumlov. 

Z činnosti starosty

Zprávy o stavu města

Z aktualit

2010

2009

Fotogalerie

Prezentační fotografie

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: