aktualizováno 20. 8. 2009

Členství a funkce starosty města Český Krumlov

aktualizováno 6. ledna 2010

Starosta města Český Krumlov Ing. Luboš Jedlička zastává následující funkce a je členem následujících institucí:

 • Českokrumlovský rozvojový fond, spol.  s r.o. - jednatel statutárního orgánu
 • Bezpečnostní rada města – předseda
 • Krizový štáb města – vedoucí krizového štábu
 • Povodňová komise města Český Krumlov – předseda
 • Povodňové komise obce s rozšířenou působností - předseda
 • Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - člen představenstva statutárního orgánu
 • Rera a.s. - člen dozorčí rady
 • Nemocnice Český Krumlov, a.s. - člen dozorčí rady
 • Komise pro strategický rozvoj města Český Krumlov (usnesení RM č. 3/1/2007) - předseda komise
 • České dědictví UNESCO – člen Valné hromady sdružení
 • Komise pro rozvoj zóny kasáren Vyšný - předseda
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov