aktualizováno 12. 5. 2008

Výbory zastupitelstva města a komise rady města

aktualizováno 14.10.2010

Činnost komisí a výborů byla ukončena k 15. 10. 2010.

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Komise pro cestovní ruch 

 • předsedkyně: Ing. Jitka  Zikmundová
 • Jaromír Boháč
 • Petr Eliáš
 • Jan Horal - delegována Ing. Marie Mrzenová
 • Katarina Horváthová
 • Mgr. Petr Janota
 • Mgr. Stanislav Jungwirth
 • Daniel Kintzl
 • Bc. Martin Lobík
 • Josef Maleček
 • Ing. Dana Ryvolová
 • Jiří Shrbený ml.
 • Libuše Smolíková
 • Ing. Petr Tvrzník
 • Jan Vondráček
 • Koordinátor: Petra Kopečná

 Komise dopravní 

 • předseda:  Antonín  Princ 
 • Josef Dvořák
 • Petr Eliáš 
 • JUDr. Jiří Kepl            
 • Bc. Martin Lobík
 • Ing. Lumír Luštický
 • Bc. Jaromír Maurer
 • Ing. Tomáš Palouda
 • Ing. Miroslav Reitinger
 • Jiří Shrbený
 • Jan Šítal
 • Pavel Turnhöfer, MBA
 • Martin Vejskrab
 • Rudolf Vejskrab
 • František Ziegelbauer
 • Koordinátor: Miroslav Hála

Komise ekonomická 

Komise kulturní 

 • předsedkyně: Ing. Jitka  Zikmundová 
 • Jaromír Boháč
 • Jan Jiřička
 • Vladimíra Konvalinková
 • Miroslav Páral
 • Hana Pelzová
 • František Postl
 • Mgr. Jiří Šesták
 • Ladislava Šmejkalová
 • Jan Vaněček
 • Mgr. Karla Votřelová
 • Jan Vozábal
 • Koordinátor: Mgr. Filip Putschögl

Komise pro památkovou péči

 • předseda: Antonín Princ
 • Ing. Václava Benešová
 • Mgr. Jiří Bloch
 • Ing. Jana Hermanová
 • Johana Lepešková
 • Ing. Vlastimil Ouroda
 • Ing. Bohuslav Prokeš
 • Koordinátor: Ing. Petr Papoušek

   

Komise pro podporu a rozvoj podnikání

 • předseda: Ing. Otakar  Veselý
 • místopředseda: Ing. František Jenerál
 • Jaromír Boháč
 • Ing. Zdenka Doležalová
 • Ing. Václav Klepl
 • Milan Kohout
 • Roman Najbrt
 • Koordinátor: Ing. Pavel Novák

Komise pro rozvoj zóny kasáren Vyšný

 • předseda: Ing. Luboš Jedlička
 • místopředseda: Antonín Princ
 • Mgr. Roman Kneifl
 • Zbyněk Toman
 • Petr Eliáš

   

Komise sociální 

 • předseda: Mgr. Roman Kneifl
 • Bc. Ivana Ambrusová        
 • Mgr. Radek Cihla
 • Zoja Králová
 • Mgr. Růžena Marhounová
 • Marie Myslivcová
 • Lucie Pártlová DiS.
 • Michaela Sklářová
 • Jindříška Smolíková
 • Martin Sýkora DiS.
 • Koordinátor: Bc. Ingrid Pechová

   

Komise pro sport a tělovýchovu 

Komise pro strategický rozvoj 

 

Komise pro školství a vzdělávání 

 • předsedkyně: Mgr. Šárka  Miková
 • Mgr. Marie Batíková
 • PaedDr. Hana Bůžková       
 • Mgr. Karel Dvořák     
 • Marie Indrová
 • Lenka Kohoutková
 • Mgr. Jaroslava Löblová
 • Mgr. Jaroslava Neumanová
 • Jindřiška Smolíková
 • PaedDr. Alena Švepešová
 • koordinátor: Jindřiška Smolíková

Komise pro územní plán, majetek a investice 

 Komise pro životní prostředí 

 • předseda: Mgr. Václav  Dolanský     
 • místopředseda: Ing. Jarmila Hanáková
 • Ing. Vlasta Horáková
 • Marie Jirková
 • Ing. Jiří Olšan
 • Petr Straka
 • Ing. Miroslav Valach
 • Ing. Tomáš Vosátka
 • Koordinátor: Ing. Vlasta Horáková

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov