aktualizováno 12. 5. 2008

Rada města Český Krumlov 2006-2010 (archiv)

aktualizováno 5. února 2010

Pravomoci rady města

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a o dalších, které nepatří do pravomoci zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích. 

Usnesení Rady města Český Krumlov

Radní města Český Krumlov

Ing. Luboš Jedlička

starosta města
Ing. Luboš Jedlička (ODS)

 Zbyněk Toman

radní města
Zbyněk Toman (ODS) 
Antonín Princ

radní města
Antonín Princ (SN) 
Ing. Jitka Zikmundová

místostarostka
Ing. Jitka Zikmundová (SN) 
Ing. Jan Vondrouš

radní města
Ing. Jan Vondrouš (KDU-ČSL) 
Mgr. Roman Kneifl radní města
Mgr. Roman Kneifl (SN) 

 

Dokumenty Rady města Český Krumlov

Záštity představitelů města

Komise rady města a výbory zastupitelstva města

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov