aktualizováno 2. 1. 2012

Český Krumlov slaví 20 let na Seznamu UNESCO

logo Unesco s textem Rok 2012 je rokem dvacátého výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO. Je to zároveň čtyřicáté výročí přijetí Konvence světového přírodního a kulturního dědictví, která definuje statut památek a přírodních jevů zasluhujících pozornost a ochranu UNESCO. 

Pro Českou republiku i Český Krumlov je to významné výročí, které je žádoucí využít zejména pro vzdělávání a osvětu občanů naší země, našeho města.

V roce 2012 je připravena řada akcí pro širokou veřejnost s cílem vzdělávání a osvěty občanů města a také několik akcí pro odborníky.

Tiskové zprávy a informace

Program oslav

> Projekt "UNESCO pro mladou generaci" 

Prioritou projektu probíhajícího již od října minulého roku je práce s dětmi a mládeží. Jeho cílem je zprostředkovat téma historického a kulturního dědictví mladým lidem. Projekt se skládá ze dvou částí, a to znalostní soutěže "UNES-CO víš a znáš" a výtvarné soutěže a pozdější přehlídky umělecké tvorby dětí a mládeže "ŽIVOT v PAMÁTKÁCH".

Projekt "UNESCO pro mladou generaci" byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Záštitu nad projektem převzal: Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

> Konference na téma "Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO"

V termínu 4. a 5. prosince 2012 se uskuteční mezinárodní odborná konference na téma "Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO". Téma managementu historických památek, zejména městského charakteru jako Český Krumlov, je velmi aktuální a právě 20 let na Seznamu světového dědictví je příležitostí k výměně zkušeností a znalostí s odborníky z celého světa. Cílovou skupinou je odborná veřejnost v oblasti managementu historických památek, členové samospráv historických měst a míst, architekti, urbanisté, odborníci v cestovním ruchu, studenti a pedagogové z vysokoškolských pracovišť zabývající se managementem lokalit, cestovním ruchem a odborníci památkové péče. Key speakers konference budou Ruth M. and Kenneth R. Wright, experti na hydrologii a archeologii z coloradského Denveru dlouhodobě studující lokalitu peruánského Machu Picchu, památku zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1983.

Projekt "Moderní management památek UNESCO - mezinárodní konference v Českém Krumlově" byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Spolupořadatelem konference je Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism.

Záštitu nad konferencí převzala: Alena Hanáková, ministryně kultury České republiky

> Přednáška „Tajemné Machu Picchu"

6. prosince 2012 Ruth M. and Kenneth R. Wright na veřejné přednášce „Tajemné Machu Picchu" představí tajemstvím opředené dávné sídliště Inků poutavým vyprávěním o svých zážitcích z četných cest na Machu Picchu a podělí se o svá zjištění, co bylo jedním z důvodů zániku mocné říše Inků.

> Vyjížďka zvláštním parním vlakem

Na sobotu 8. prosince 2012 je ve spolupráci s Českými drahami se chystá vyjížďka zvláštním parním vlakem na trase České Budějovice - Český Krumlov. Odjezd z Českých Budějovic je plánován v 10:40 a příjezd do Českého Krumlova v 12:30. Pro účastníky jízdy je připraven zajímavý program v historickém centru včetně Státního hradu a zámku.

> Český Krumlov od městské památkové rezervace k památce UNESCO

V Regionálním muzeu probíhá do konce roku 2012 jedinečná a velmi úspěšná výstava „Příběh města Český Krumlov" mapující sedmisetletou historii Českého Krumlova. Od dubna 2012 bude rozšířena o expozici dokumentů a materiálů včetně fotografií, které přiblíží a ozřejmí téměř třicetiletou cestu historického centra města od městské památkové rezervace k památce na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Informace k dalším akcím pořádaným k letošnímu výročí naleznete výše na této stránce v rubrice aktuálně.

Program oslav na této webové stránce bude postupně doplňován. Změna programu vyhrazena.

 Partneři, podpora a sponzoři

Partneři v Českém Krumlově: Městská knihovna v Českém Krumlově; Regionální muzeum v Českém Krumlově; Museum Fotoateliér Seidel; Státní hrad a zámek Český Krumlov; Sdružení průvodců Český Krumlov, o. s.; pan Mgr. Martin Jakab; paní Mgr. Marie Kalistová; Městské divadlo Český Krumlov o. p. s.; Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.; Rotary club Český Krumlov; Hotel Růže Český Krumlov

Partneři a podpora: Ministerstvo kultury České republiky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Jihočeský kraj; Stálá mise České republiky při UNESCO; České dědictví UNESCO; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Generální sponzoři: Budějovický Budvar, n. p.; FRONIUS Česká republika, s. r. o.

Sponzoři: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism; Zambelli-technik, spol. s r. o.; Schwan Cosmetics CR, s. r. o.; K + B Expert, s. r. o.; Kaufland Česká republika, v. o. s.; Linde Pohony, s. r. o.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov