aktualizováno 28. 2. 2019

Zápis města na Seznam světového dědictví UNESCO

Český Krumlov jako světové dědictví

Pro Český Krumlov bylo zapsání na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO 4. 12. 1992 bezesporu zlomovým okamžikem v novodobé historii. Díky komplexu ničím nenarušené historické zástavby se jako jedno ze tří prvních měst ČR v roce 1992 dostalo pod ochranná křídla této organizace. Sám akt zapsání města na Seznam UNESCO byl významným signálem celému kulturnímu světu o tom, že na jihu Čech se nachází památkový skvost.

Zdůvodnění zápisu města na Seznam UNESCO

Československá republika navrhla v roce 1991 historické centrum Českého Krumlova v rozsahu území městské památkové rezervace k zápisu na Seznam světového dědictví. Podle jejího názoru centrum splňuje kritéria (i), (ii), (iv) a (v) pro hodnocení mimořádné univerzální hodnoty statku uvedená v odstavci II.D Operační směrnice pro provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO ve znění platném v roce 1991.

K uvedeným kritériím smluvní stát v nominační dokumentaci uvedl:

ad i) Historické centrum Českého Krumlova představuje jedinečně dochovaný a vývojově uzavřený městský celek, který nebyl ovlivněn v podstatě novějším vývojem a nebude ani ve výhledu modifikován.

ad ii) Českokrumlovský architektonický soubor reprezentuje v neopakovatelném krajinném rámci složité terénní konfiguraci evropsky jedinečný historický městský celek.

ad iv) Historické centrum Českého Krumlova dokládá vysokou úroveň stavební a umělecké činnosti 15. a 16. století. Zachovalo si nejen původní urbanistickou strukturu - parcelaci, hmotovou skladbu, tvar střech, výraz fasád, ale vyznačuje se také bohatstvím původních dispozic, klenutých prostorů a interiérů. Zcela ojedinělé je množství historických detailů tesařských, truhlářských, kovářských, zámečnických a kamenických. Tyto všechny hodnoty spolu s dramatickou konfigurací terénu a přírodním rámcem vytvářejí unikátní celek vysokého účinku.

ad v) Soubor českokrumlovských měšťanských domů je ojedinělým dokladem tradičního bydlení z období gotiky, renesance i následných slohových období s dochovanými dispozicemi, konstrukcemi i architektonickými detaily.

ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla, poradní organizace Výboru pro světové dědictví) ve své evaluaci zpracované pro Výbor světového dědictví v roce 1992 uvedl, že historické centrum města Český Krumlov plní kritérium (iv):

"Český Krumlov je vynikající příklad malého středověkého středoevropského města, které za strukturu a stavby v historickém centru vděčí své ekonomické význačnosti a relativně nerušenému organickému vývoji za více jak pět století. Město Český Krumlov se vyvíjelo v meandrech řeky Vltavy, která vytváří překrásný krajinný rámec. Jeho vývoj v čase je jasně čitelný z jeho budov a jeho urbanistické struktury. Český Krumlov je nesporně nejlépe zachovalý a nejreprezentativnější živoucí příklad středověkého středoevropského malého města."

V červenci 1992 projednává předsednictvo Mezivládního výboru pro světové dědictví návrhy na zápis Historického jádra Českého Krumlova na Seznam UNESCO. Český Krumlov je doporučen k zápisu na Seznam, ale výbor doporučuje České republice, aby přijala všechna nezbytná opatření k tomu, jak čelit velikému tlaku turistického ruchu, který by tuto památku mohl ohrozit. V září 1992 je Česká republika oficiálně informována o zařazení nominace Českého Krumlova k zápisu na Seznam UNESCO (společně s Telčí a Prahou).

Na základě hodnocení ICOMOS, se kterým se Mezivládní výbor pro světové kulturní a přírodní dědictví na svém 16. zasedání v Santa Fe v roce 1992 ztotožnil, bylo 4. 12. 1992 Historické centrum Českého Krumlova (Historic Centre of Cesky Krumlov, číslo nominace 617) zapsáno na Seznam světového dědictví (dokument WHC-92/CONF.002/12).

Kompletní dokumentaci k zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO na webových stránkách Organizace UNESCO naleznete zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: