aktualizováno 2. 12. 2011

Partneři města Český Krumlov v roce 2012

aktualizováno 25.10.2012

Město Český Krumlov organizuje v průběhu roku mnoho kulturních a společenských akcí, které zvyšují atraktivnost krumlovské destinace a obohacují život místních obyvatel. Městské slavnosti si dlouhodobě drží vysokou úroveň. Bez podpory partnerů by však akce nebyly tak pestré a neprobíhaly v tak velkém rozsahu. Město Český Krumlov spolu s organizátory akcí si velmi váží podpory partnerů a všem děkuje!

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Následující informace byly převzaty z oficiálních webových stránek uvedených společností.

Generální partneři

Logo společnosti Budějovický Budvar, n.p.Budějovický Budvar, n. p.

Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Téměř polovina produkce je vyvážena do více než 50 zemí všech světadílů. Novodobá historie pivovaru se datuje od roku 1967, kdy Ministerstvo zemědělství České republiky založilo národní podnik Budějovický Budvar jako přímého nástupce Českého akciového pivovaru, který vařil pivo v Českých Budějovicích již od roku 1895. Budějovický Budvar je majitelem cenného duševního vlastnictví v podobě více než 380 ochranných známek registrovaných ve 101 zemích světa. Mezi nejznámější patří Budweiser, Budvar, Budweiser Budvar, Bud, Budějovický Budvar, a Czechvar. Objem exportovaného výstavu řadí prémiový originální ležák Budweiser Budvar k jedné z nejexportovanějších pivních značek České republiky.

www.budejovickybudvar.cz

 

Logo Fronius Česká republika, s. r.o.Fronius Česká republika, s. r. o.

Fronius působí v České republice od roku 1991. O rok později byl otevřen výrobní závod v Českém Krumlově, kde se také nachází sídlo firmy. V Praze vyrůstá nové obchodní centrum pro všechny tři obory: svařovací techniku, solární zařízení a nabíjecí systémy. Továrna v Českém Krumlově má za sebou více než 16 let úspěšné historie. V roce 2007 se stala kompetenčním místem výroby transformátorů pro celý koncern Fronius.

www.fronius.com 

Hlavní partneři 

logo - CzechTourismČeská centrála cestovního ruchu-CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. CzechTourism se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká gastronomie, kongresová a incentivní turistika, bohatství historie a další. K propagaci České republiky v oblasti cestovního ruchu přispívá 26 zahraničních zastoupení CzechTourism po celém světě.

www.czechtourism.cz      www.kudyznudy.cz

 

Schwan Cosemtics - logo (250)Schwan Cosmetics CR, s. r. o.

Schwan Cosmetics CR, s. r. o. je jedním z největších celosvětových výrobců kosmetických produktů. Společnost je součástí německé rodinné firmy Schwan-STABILO group, která byla založena již v roce 1855 a která je nyní řízena již pátou generací rodiny Schwanhäusser. Dceřinná společnost Schwan Cosmetics CR, s. r. o. byla založena v Českém Krumlově 12. června 2001 a je zaměřena na výrobu dřevěných kosmetických tužek.

www.schwancosmetics.cz

 

Logo Jednota "250"Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Jednota Kaplice oslavila v roce 2009 již 90 let své existence. Hlavní činností družstva je uspokojování potřeb zákazníků v sortimentu potravinářského zboží s orientací na čerstvé potraviny a nepotravinářského zboží denní potřeby. Tradiční orientace na venkovského spotřebitele byla postupně rozšířena o sféru měst. Jednota Kaplice je členem skupiny spotřebních družstev Coop. Ve městě Český Krumlov provozuje 5 samoobsluh a největší maloobchodní jednotkou je supermarket TERNO.

www.jednotakaplice.cz

 

Logo Čevak, a. s.ČEVAK, a. s.

Dne 1. května 2010 skončil proces transformace společností 1. JVS a. s. a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. K tomuto datu vznikla nová společnost ČEVAK a. s. Mezi hlavní činnosti nové společnosti i nadále patří provozování vodovodních a kanalizačních sítí, čištění odpadních vod, výroba pitné vody, tlakové čištění kanalizace apod. Zbylá část společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., která se zabývala stavebně montážní a projekční činností, provozem laboratoře a dalšími službami ve vodním hospodářství, byla přejmenována na AQUASERV a. s. a poskytuje tyto služby jak externím zákazníkům, tak společnosti ČEVAK a. s.

www.cevak.cz

 

Logo - CARTHAMUSCARTHAMUS, a. s.

Společnost Carthamus, a. s. se zabývá výrobou, prodejem a distribucí tepla. V současné době teplo dodává ve měste Český Krumlov.

Partneři

Logo K+B Expert, s. r. o.K + B Expert, s. r. o.

Společnost K + B Expert, s. r. o. zaznamenává v posledních letech trvalý rozmach a její podíl se na trhu v ČR systematicky a plynule zvyšuje. Pokračuje výstavba velkoplošných prodejen, které nabízejí téměř veškerý sortiment z oblasti elektroniky, elektrospotřebičů a počítačů pro domácnost včetně příslušenství a servisu. Konsolidace společnosti přináší své plody a stává se garantem dalšího trvalého rozvoje v České republice a otevírá do budoucnosti nové perspektivy všem současným i budoucím členům společnosti. Její motto zní: „Dobrá rada, dobrá cena". 

www.kbexpert.cz 

 

Eggenberg - logo (250)Pivovar Eggenberg, a. s.

Historie Pivovaru Eggenberg, a. s. se datuje ode dne 7. 9. 1991, kdy byl českokrumlovský pivovarský závod odkoupen v rámci malé privatizace, jako první český pivovar od státního podniku Jihočeské pivovary. Historie samotného českokrumlovského pivovaru však sahá až do roku 1560. V průběhu devadesátých let došlo k rozsáhlé rekonstrukci staveb a značné modernizaci technologického zařízení. V současné době je hlavní činností společnosti výroba a prodej piva a nealkoholických nápojů značky Eggenberg. Většina produkce je určena pro jihočeský kraj, značná část je však také exportována. Díky své výhodné poloze se společnost v posledních letech zapojuje také do organizace kulturně společenských akcí a podílí na cestovním ruchu krumlovské destinace.

www.eggenberg.cz

 

Logo_Zambelli-technik_250Zambelli-technik, spol. s r. o.

Společnost Zambelli - technik, spol. s r. o. byla založena v září 1991. Svoji výrobní činnost v oboru kovoobrábění zahájila s osmi pracovníky. Během své dvacetileté historie se firma rozrostla na 245 pracovníků, pro své zaměstnance se stala stabilním zaměstnavatelem. Kromě hlavního sídla firmy v Českém Krumlově otevřela Zambelli - technik v roce 2005 druhý závod v Českých Budějovicích. Výrazně rozšířila svůj výrobní program a v oblasti průmyslového zpracování kovů se pro své obchodní partnery stala silným dodavatelem. K hlavním produktům výrobního programu společnosti patří zejména krbová kamna a krbové vložky, konstrukční díly pro karavany, součásti kancelářského nábytku, dveře a servisní klapky pro karavany, systém odvodnění střech, apod. Převážná většina výrobků je exportována do zahraničí. Vzhledem k nabídce a úspěšnému prodeji systému odvodnění střech na zdejším trhu je však značka Zambelli dobře známa i mezi českými stavaři a klempíři.

www.zambelli.cz

 

Logo ENERGO Český Krumlov, s. r. o.ENERGO Český Krumlov, s. r. o. 

Společnost ENERGO Český Krumlov s.r.o. poskytuje již téměř dvacet let služby v oblasti výroby a rozvodu tepla ve městě Český Krumlov a obci Větřní. Výrobu tepla, převážně pro bytový sektor, zajišťuje jak z vlastních, tak z pronajatých plynových kotelen. Zároveň, a to nejen pro své odběratele, nabízí servisní práce nepřetržitě po celý kalendářní rok. V neposlední řadě provádí na zakázku výstavbu domovních plynových kotelen.

 

Logo Linde Pohony, s. r. o.Linde Pohony, s. r. o.

Hlavním výrobním programem společnosti je výroba pohonných a řídících systémů (náprav) pro vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group, který zahrnuje značky LINDE, STILL a OM. LINDE POHONY s.r.o. dodává své výrobky kromě tuzemska do společnosti LINDE Material Handling a STILL v Německu a OM v Itálii. Část produkce je dodávána též do koncernových závodů v Anglii, USA a Číně. V součastné době firma zaměstnává 281 pracovníků a další plánovaný rozvoj společnosti nabízí zajímavé pracovní uplatnění v oboru strojírenství v různých výrobních i nevýrobních profesích. Podnikatelská činnost společnosti je a nadále bude velkým přínosem pro město Český Krumlov, neboť za dobu své dosavadní existence společnost LINDE POHONY s.r.o. získala na jihu Čech image, spolehlivé a perspektivní nadnárodní firmy, která svou podnikatelskou činností napomáhá rozvoji tohoto regionu. 

www.lipo.cz 

 

Logo Kámen a písek, spol. s. r. o.Kámen a písek, spol. s r. o.

Společnost se sídlem v Českém Krumlově se zabývá těžbou a zpracováním drceného kameniva. Její historie sahá daleko před 2. světovou válku, avšak až roku 1964 je možné hovořit o struktuře výroby a soustředění lomů Plešovice, Ševětín, Kobylí Hota, Krty a Zrcadlová Huť. Po roce 1990 vznikl státní podnik Kamenolomy Český Krumlov, z něhož byla v rámci privatizace založena společnost Kámen a Písek, spol. s. r. o. Od roku 2004 disponuje společnost 7 kamenolomy a její produkce se pohybuje okolo 2 miliónů tun ročně, přičemž kapacita kamenolomů je dvojnásobná. 

www.kamen-ck.cz 

 

 

 

Kaufland Česká republika, v. o. s.Kaufland Česká republika, v. o. s.

Historie společnosti Kaufland se začala psát v roce 1930 v Německu, kde v současnosti patří Kaufland k vedoucím potravinářským řetězcům. Soustředíme se na spokojenost našich zákazníků ve všech prodejnách po celé Evropě. Toho dosahujeme díky zboží nejvyšší kvality, příznivým cenám, skvělým službám a přesvědčivým zárukám. V roce 1998 byla otevřena první prodejna v České republice. Kaufland provozuje v České republice 95 hypermarketů, 2 centrální sklady a vlastní masozávod. Prodejny Kaufland Vám splní Vaše přání. Budete potěšeni zákaznickými zárukami a službami. Vysoká kvalita zboží, bohatý sortiment a samozřejmě i nízké ceny, to vše je v Kauflandu samozřejmostí.

www.kaufland.cz 

 

 

 

Logo - EUROVIAEUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Čechy západ

Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních závodů, dceřiných společností a jedné filiálce PPP. Skupina je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky. EUROVIA CS, a. s., nabízí své služby zákazníkům již 60 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. Díky celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS obsáhnout práce pro velké množství zadavatelů najednou, ať už se jedná o veřejný či soukromý sektor, a to na území celé České i Slovenské republiky. Jednou z klíčových obchodních oblastí je také těžba a prodej materiálů a surovin. EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. EUROVIA CS a všechny její dceřiné společnosti jsou držiteli certifikátu systému řízení kvality ISO 9001. Jako první velká stavební společnost v České republice navíc obdržela certifikát environmentálního systému řízení ISO 14 001.

www.eurovia.cz

 

Logo Vidox, s. r. o.Vidox, s. r. o. - stavební společnost


Společnost se od svého založení roku 1990 zaměřuje na náročné rekonstrukce historických objektů v památkově chráněných zónách. S růstem firmy se Vidox následně posunul k celému rozpětí stavebních realizací, včetně novostaveb a průmyslově či sportovně zaměřených komplexů. Pod hlavičkou dceřinné společnosti VIDOX METRA vytváří developerské projekty. Do provozu byly uvedeny vlastní velkoobchody se stavebními materiály VIDOX STAVIVA v Kaplici a v Kájově.

www.vidox.cz

Hotel Růže - logoHotel Růže Český Krumlov

Hotel Růže v Českém Krumlově je jeden z nejkouzelnějších butikových hotelů v České Republice. Je situován v bývalé jezuitské koleji ze 16. století v unikátním historickém centru města, které je zapsáno na seznam UNESCO. Hotel Růže je ideální volbou pro ty, kteří hledají příjemné romantické místo a služby na nejvyšší úrovni. Všech 71 pokojů je zařízeno s důrazem na komfort a na jednotlivé detaily. Klenby, stropy, unikátní fresky a malby jsou autentickou součástí hotelu. Můžete si vybrat mezi standardním a de luxe pokojem či apartmá. V jeho restauraci a na letní terase můžete ochutnat vybrané speciality české kuchyně. Hotel Růže má konferenční centrum s kapacitou 200 osob a 3 jednací salonky. Wellness centrum hotelu nabízí jedinečnou atmosféru a procedury. Hosté mohou bezplatně využívat vysokorychlostní připojení k internetu ve všech pokojích a parkovací prostory vzdálené pouhých 40 metrů od hotelu. Hotel Růže byl otevřen v roce 2000 a měl tu čest přivítat několik významných hostů mezi nimiž byl například prezident Václav Havel nebo švédský král Carl XVI Gustaf.   

 www.hotelruze.cz

Další partneři a podporovatelé města v rámci projektu "UNESCO pro mladou generaci

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Stálá mise České republiky při UNESCO

Jihočeský kraj

Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

České dědictví UNESCO

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Městské divadlo Český Krumlov

Městská knihovna v Českém Krumlově

Museum Fotoateliér Seidel Český Krumlov

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Sdružení průvodců Český Krumlov

Mgr. Martin Jakab

Mgr. Marie Kalistová

Rotary club Český Krumlov 

Podpořené akce

Uvedené společnosti dosud podpořily v roce 2012 následující akce:

Český Krumlov - 20 let na Seznamu světového dědictví UNESCO

 

Kouzelný Krumlov 2012

Fotogalerie Kouzelného Krumlova 2012

Slavnosti pětilisté růže 2012

Fotogalerie Slavností pětilisté růže 2012

Svatováclavské slavnosti 2012

Fotogalerie Svatováclavských slavností 2012

Advent a Vánoce 2012

 Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: