aktualizováno 18. 8. 2009

Stavební práce na Vltavě se prodlouží zhruba o 1 měsíc

18. srpna 2009

Práce na prohrábce Vltavy a na protipovodňových opatřeních v Českém Krumlově budou kvůli prázdninovému zvýšenému průtoku vody a povodňové aktivitě řeky prodlouženy o jeden měsíc. Dodavatel i investor předpokládají, že stavba bude finálně dokončena v červenci roku 2010, kdy měsíce červen a červenec budou určeny na úklid, úpravu komunikací a dokončovací práce.

Na pravidelné koordinační schůzce byl odsouhlasen harmonogram, který akceptuje požadavek města co nejdříve dokončit kompletně část stavby nad jezem směrem k Benešovu mostu. Aktualizovaný harmonogram předpokládá ukončení prací tak, aby do konce letošního roku mohly být odstraněny panely v lokalitě Vara.

Od 24. srpna 2009 začne intenzivnější vyvážení vytěženého materiálu z lokality nad jezem k Benešovu mostu. „Očekáváme zvýšený pohyb nákladních aut vyvážejících vytěženou hmotu z řeky právě od Benešova mostu, Lineckou ulicí a dále z města. Podle odhadů by se zde mělo pohybovat asi 4 až 5 aut za hodinu. Tímto bych ráda požádala všechny obyvatele a podnikatele v dotčených lokalitách o pochopení zvýšené dopravní zátěže," doplnila místostarostka Jitka Zikmundová.

Podle informací Povodí Vltavy by měly být práce na zpevnění a zadláždění svahů řeky pod zámkem dokončeny ještě letos. Do konce roku by se tak měla napustit i zdrž jezu pod zámkem.

Práce na stavbě protipovodňových opatření byly pozastaveny 23. června kvůli povodňové aktivitě Vltavy. „I přesto, že práce na protipovodňových opatřeních ve městě nebyly dokončeny, centru Českého Krumlova stavební úpravy řeky pomohly. Například v Rybářské ulici se Vltava díky hlubšímu korytu nevylila z břehů a nezatopila přízemí některých domů. Až budou protipovodňová opatření kompletní, budou ochráněny i další lokality ve městě a efekt protipovodňových opatření se projeví ve větším měřítku," sdělil starosta Luboš Jedlička.

Protipovodňová opatření prvních dvou etap (prohrábka a zpevnění svahů) byla zahájena 4. května 2009, příprava stavby začala o dva týdny dříve. Investice těchto dvou etap si vyžádají 86 milionů Kč. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy. Realizátorem stavebních prací je společnost Zvánovec, a.s. Povinnost pečovat o koryta vodních toků, odstraňovat překážky odtoku vody a zajišťovat úpravu koryt stanovuje správcům toků zákon o vodách. Průběžně aktualizované informace o úpravě koryta a prohrábce řeky Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava.

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: