aktualizováno 10. 3. 2011

Výročí zápisu města na Seznam světového dědictví UNESCO  

aktualizováno 30.11.2011

Český Krumlov slavil 15 let na Seznamu UNESCO

Toto jubileum bylo připomínáno v průběhu celého roku. Akce byly konány jak pro odbornou veřejnost, tak pro širokou veřejnost, důraz byl kladen především na na děti a mládež.

Akce pro odbornou veřejnost:

Vybrané akce pro širokou veřejnost s tématikou UNESCO:

  • UNESCO dětem - slavnostní koncert pro město Český Krumlov (4. 12. 2007, Jízdárna Státního hradu a zámku Český Krumlov)
  • Děti pro UNESCO - UNESCO dětem - Průvodce mým městem - vytvoření netradičních průvodců městem pro své vrstevníky,   konáno ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.
  • Týden dětských filmů spojený s výtvarnou soutěží s tématikou "Naše město, zámek očima dětí" - pořatel Kino J&K  
  • Putování za krumlovskými pověstmi, aneb nebojme se strašidel - představení pro žáky ZŠ ČK, účinkující: Vaganti - studentský pěvecký sbor a studenti Gymnázia Český Krumlov 

Přehled všech akcí, pořádaných v rámci oslav 15 let na Seznamu světového dědictví UNESCO, naleznete zde.

  

Související odkazy  

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov