aktualizováno 6. 5. 2013

Sanace skalní stěny - Sv. Duch

aktualizováno 7.5.2013

Předmětem projektu byla sanace a stabilizace části skalní stěny v lokalitě Sv. Duch nacházející se na pozemku p.č. 409/6 v katastrálním území Český Krumlov a zajištění jeho následného monitorování.

Důvodem k provedení sanace bylo zabránění odpadávání zvětralin, horninových úlomků a větších horninových bloků na sousedící pozemky, které tak ohrožovaly zdraví občanů a dotčený majetek. Sanace spočívala v prvotním očištění skalního masívu od náletových dřevin, nestabilních a zvětralých bloků, provedení zajištění skalní stěny speciálními dvouzákrutovými ocelovými sítěmi a vybudování záchytných plotů na horní hraně skalní stěny. Sanace byla provedena v průběhu roku 2009 a byla spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Po ukončení stavebních prací bylo ve výšce zhruba 12m nad úrovní paty skalního výchozu zřízeno stanoviště monitoringu pro dilatometrické měření deformací. Měření deformací probíhalo v letech 2010 až 2012. Měření neprokazují deformace skalního masívu, které by naznačovaly pokračování rozvolňovacích procesů v sanovaném líci skály.

O projektu

Název: Sanace skalní stěny - Sv. Duch Český Krumlov
Místo realizace: Skalní stěna se nachází na pozemku p.č. 409/6 v katastrálním území Český Krumlov v Jihočeském kraji. Pozemek je v majetku města Český Krumlov. Jedná se o dílčí úsek skalní stěny při ulici Pod Sv. Duchem za nemovitostmi č.p. 138, 139, 141 a již zbourané č.p.140. 
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: ARCADIS Geotechnika a.s.
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Termín realizace: září 2009 - listopad 2012
Celkové náklady: 3 536 577 Kč (dotace z Operačního programu životní prostředí, z fondu Evropské unie 3 006 090 Kč, příspěvek ze Státního fondu životní prostředí ČR 176 829 Kč)

 

Projekt "Sanace skalní stěny - Sv. Duch Český Krumlov"

Logo dotace OPŽP + EU

CZ.1.02/6.6.00/08.03028/09025606

Na koho se obrátit?

 Dynamicky obsah

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Zdeněk Kmoch
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Fotogalerie

Související odkazy 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: