aktualizováno 29. 1. 2013

Sanace Havraní skály v Českém Krumlově

aktualizováno 09.09.2010

Havraní skála se nachází po obou stranách silnice II/157 mezi ulicemi Pod skalkou a Nemocniční v Českém Krumlově. Jedná se významný fenomén nejen terénního reliéfu, ale i významný krajinný prvek. Skála byla působením povětrnostních vlivů ve špatném stavu, docházelo k opakovanému opadávání kamenů a drobných úlomků. Tato situace znamenala značné nebezpečí pro projíždějící vozidla i chodce. Proto bylo v roce 2006 přistoupeno k sanaci celého skalního masívu. Realizace akce byla rozložena do třech etap v letech 2006 - 2008.

Postupně byla skála důkladně očištěna od vegetace, volných kamenů, zvětralin a potenciálně nestabilních bloků. Na očištěnou stěnu bylo instalováno speciální ocelové dvouzákrutové pletivo, které bylo na skalní stěnu upevněno pomocí svorníků, podložek s maticemi, svorníků s oky a ocelového lana. Toto řešení bylo ještě doplněno záchytnými ploty. V části levé skály, kde svahem prochází poruchová zóna, projevující se vysokým stupněm zvětrávání spojeným s úplným rozložením původních hornin na materiál charakteru zemin, bylo původně projektované pletivo zaměněno geomatrací MacMat. Toto řešení zabránilo nejen vypadávání větších a drobných kamenů, ale i erozi zvětralého materiálu skály.

Díky tomuto rozsáhlému projektu sanace skalního masivu byla dlouhodobě zajištěna bezpečnost a plynulost dopravy pod skálou a na přilehlém chodníku.

O projektu

Název: Sanace Havraní skály v Českém Krumlově na silnici II/157 - I. - III. etapa
Místo realizace: město Český Krumlov, Havraní skála na silnici II/157
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Stavební geologie - Geotechnika, a.s., Geologická 4, Praha 5, IČ 41192168
Stav projektu: dokončeno
Termín realizace: 2006 - 2008
Náklady projektu: 7 905 170 Kč (dotace 6 363 983 Kč z Ministerstva životního prostředí a 770 500 Kč od Jihočeského kraje)

Na koho se obrátit?

 Dynamicky obsah


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

Rok 2006

Rok 2007

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: