aktualizováno 23. 10. 2019

Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa

aktualizováno 23. 10. 2019

Cílem projektu byla revitalizace městského parku tak, aby mohl zcela plnit funkci veřejného prostranství a prostoru pro celoroční krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků města. Stavební práce první etapy projektu zahrnovaly sanaci a revitalizaci nevyhovujícího stavu zeleně, cestního systému, instalaci nového systému veřejného osvětlení, kamerového systému, oplocení a rekonstrukci unikátních architektonických prvků. Areál parku byl doplněn o objekty stěžejní pro jeho plnohodnotné využití (odpočívadla, dětská hřiště, mobiliář). Realizací projektu bylo dosaženo nejen kvalitního relaxačního prostředí, ale zhodnotil a zachoval se jím dendrologický, ekologický a kulturně-historický potenciál této lokality pro příští generace. Prostor parku bude mimoto využíván pro vzdělávací a kulturní akce a to zejména se zaměřením na kulturu a historii regionu, přírodní dědictví a ekologii. 

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00972
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Partner projektu: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43
Místo realizace projektu: Městský park Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 05 - 07/2011
Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924
Technický dozor investora: STAVINVEST JK, s. r. o., IČ: 28093470
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 11 771 259,10 Kč
z toho dotace: 9 243 175,21 Kč

Chronologie

Plán stavebních prací v projektu

Plán stavebních prací v městském parku v Českém Krumlově

S 01   Městský park - základní rozvrh

S 02 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky asfaltové, pískované

S 03  Dětská hřiště, prolézačky

S 04  Úprava parkové a doprovodné zeleně

S 05  Veřejné osvětlení, stožáry v. 4 m, v. 1,2 m

S 06  Kamerový systém

S 07  Oplocení, vstupní brány, rozkreslení jednotlivých stran a bran

S 08  Hřiště - hrací plocha

Na koho se obrátit

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

Fotogalerie

Park po revitalizaci:

Partner projektu, ZŠ Linecká, park využívá nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v hodinách přírodopisu a výtvarné výchovy. A právě na hodinách výtvarné výchovy bylo úkolem dětí namalovat park tak, jak si jej představují po provedení všech úprav:

Park před revitalizací:

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: