aktualizováno 26. 7. 2019

Tunel Nemocnice-U Trojice

aktualizováno 29.12.2011

Vizualizace tunelu v Českém KrumlověZastupitelé se na prosincovém jednání seznámili se studií proveditelnosti silničního tunelu, který by začínal U Trojice a ústil u nemocnice. U Trojice by byl postaven také nový most přes řeku Vltavu. Zastupitelé veřejně požádali orgány Jihočeského kraje o zařazení tohoto projektu mezi prioritní akce Jihočeského kraje v oblasti dopravy již pro rok 2010. Obousměrný tunel o délce 516 metrů a nový most přes Vltavu jsou součástí přeložky silnice II/157, která má odlehčit dopravě na křižovatce u Porákova mostu, odklonit tranzitní dopravu od centra a snížit hlukovou zátěž ve městě. Výhodou bude také zkrácení cesty k autobusovému nádraží a nemocnici. Odhadované finanční náklady na stavbu činí 570 milionů Kč. Tunel by měl být ražen Novou rakouskou tunelovací metodou, která se intenzivně používá v posledních dvaceti letech. Ze studie proveditelnosti vyplynulo, že by stavba mohla být rozdělena na tři etapy. Nejdříve bude postaven nový most u U Trojice až k severnímu portálu tunelu a okružní křižovatka u jižního portálu tunelu u nemocnice. Následně by se stavěla poslední část vlastního tunelu, která je finančně a časově nejnáročnější. Otázkou tunelu se město zabývá již od roku 2003. Umístění tunelu je dáno uzemním plánem. 

Projekt "Studie proveditelnosti - silniční tunel a most přes Vltavu na silnici II/157 - U Trojice - Nemocnice Český Krumlov" je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Prezentace - studie proveditelnosti

Dokumenty

 

Vývoj projektu

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Fotogalerie

 

Mapa trasy tunelu v Českém Krumlově

 

Profil tunelu v Českém Krumlově - studie

 

Předopkládaná trasa tunelu v Českém Krumlově - ortofoto 

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov