aktualizováno 19. 10. 2010

Komise Rady města Český Krumlov

volební období 2010-2014

aktualizováno 28.08.2012

Aktuálně

 • 29. 4. 2011 - Vytvořen systém pro správu zápisů z komisí
 • 14. 2. 2011 - Rada města zřídila komise a jmenovala jejich členy (usnesení RM č. 72/5/2011)

Zápisy z komisí rady města

Komise a jejich členové

Komise pro cestovní ruch

 • předsedkyně - Jitka Zikmundová
 • členové - Dagmar Bohdalová, Martin Hák, Milena Charvátová, Karolína Kortusová, Zdeněk Poláček, Jiří Shrbený, Oto Šrámek, Viktor Weis
 • tajemnice - Petra Kopečná

Komise dopravní

Komise kulturní

Komise pro památkovou péči

 • předseda - Jitka Zikmundová
 • členové - Jiří Bloch, Patrik Červák, František Mikeš, Tomáš Novák, Vlastislav Ouroda, Dagmar Píšová, Antonín Princ, Pavel Slavko, Danuše Thimová, Matyáš Troup
 • tajemník - Petr Papoušek

Komise sociální

 • předseda - Tomáš Zunt
 • členové - Ivana Ambrusová, Eva Davidová, Ingrid Jílková, Vlastimil Kopeček, Miroslava Kubičková, Františka Kuncová, Štefan Milo, Jan Pejchal, Eva Pejchalová, František Petera
 • tajemnice - Gabriela Fröstlová
 • RM vzala usnesením č. 194/10/2012 ze dne 16. 4. 2012 na vědomí rezignaci Radka Cihly na pozici člena sociální komise.

Komise sportovní

 • předseda - Jan Vopat
 • členové - Jana Beerová, Roman Číž, Jiří Čtvrtník, Ilona Hanáková, Martin Tomka, Jan Vondrouš, Josef Zunt, Josef Žižka
 • tajemník - Jindřiška Smolíková

Komise pro školství, volný čas

Komise pro územní plán, investice, majetek

 • předseda - Lumír Luštický
 • členové - Karel Bašta, Zdeněk Dvořák, Petr Chavík, Ondřej Meloun, Pavel Mori, Roman Najbrt, Tomáš Novák, Miroslav Reitinger, Jan Srnec, Ludmila Šolcová
 • tajemník - Dagmar Balcarová

Komise pro životní prostředí

Dokumenty

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov