aktualizováno 3. 1. 2017

Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2017

aktualizováno 10.1.2017

Dotační podpora „sociálních a souvisejících služeb" z rozpočtu města Český Krumlov vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě sociálních a souvisejících služeb ve městě.
Podkladem pro směrování dotačních prostředků města je Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov na léta 2015 až 2017. Program podpory cíleně směřuje k naplňování základní dlouhodobé, vytýčené vize rozvoje sociální oblasti: „Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území města Český Krumlov pro naplnění potřeb seniorů, zdravotně postižených, dětí a mládeže, rodin, etnických menšin a osob v krizi." Program může podpořit i poskytovatele na jiném území, přičemž poskytované služby musí směřovat k občanům města Český Krumlov.

Opatření Programu

I. Sociální (registrované) služby: Projekty na podporu registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

II. Související (neregistrované) služby: Projekty na podporu dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb uživatelů a které podporují jejich zapojení do místní komunity vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování, který zajišťuje, že osoby dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají v zapojení do běžného způsobu života a eliminují sociální vyloučení. Preferovány budou také projekty, které podporují sociální soudržnost místní komunity.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Anna Čermáková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pro úřední hodiny na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2017

  • 15. prosince 2016 - vyhlášení Programu podpory sociálních a souvisejících služeb
  • 20. ledna 2017 - zahájení příjmu žádostí
  • 13. února 2017 - uzávěrka příjmu žádostí 
  • duben 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • 1. leden - 31. prosinec 2017 - realizace projektu 

Předložení vyúčtování a podání závěrečné zprávy

  • do 12. února 2018
  • závěrečná zpráva (zde) a příloha k závěrečné zprávě - finanční zpráva (zde)

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: