aktualizováno 3. 1. 2017

Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2017

aktualizováno 10.1.2017

Dotační podpora „sociálních a souvisejících služeb" z rozpočtu města Český Krumlov vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě sociálních a souvisejících služeb ve městě.
Podkladem pro směrování dotačních prostředků města je Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov na léta 2015 až 2017. Program podpory cíleně směřuje k naplňování základní dlouhodobé, vytýčené vize rozvoje sociální oblasti: „Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území města Český Krumlov pro naplnění potřeb seniorů, zdravotně postižených, dětí a mládeže, rodin, etnických menšin a osob v krizi." Program může podpořit i poskytovatele na jiném území, přičemž poskytované služby musí směřovat k občanům města Český Krumlov.

Opatření Programu

I. Sociální (registrované) služby: Projekty na podporu registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

II. Související (neregistrované) služby: Projekty na podporu dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb uživatelů a které podporují jejich zapojení do místní komunity vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování, který zajišťuje, že osoby dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají v zapojení do běžného způsobu života a eliminují sociální vyloučení. Preferovány budou také projekty, které podporují sociální soudržnost místní komunity.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Čermák Jiří, Ing.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor
E-mail: jiri.cermak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 488
Čermáková Anna
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Čermáková Lucie, Bc.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent vnějších vztahů
E-mail: lucie.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 328

Pro úřední hodiny na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2017

  • 15. prosince 2016 - vyhlášení Programu podpory sociálních a souvisejících služeb
  • 20. ledna 2017 - zahájení příjmu žádostí
  • 13. února 2017 - uzávěrka příjmu žádostí 
  • duben 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • 1. leden - 31. prosinec 2017 - realizace projektu 

Předložení vyúčtování a podání závěrečné zprávy

  • do 12. února 2018
  • závěrečná zpráva (zde) a příloha k závěrečné zprávě - finanční zpráva (zde)

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov