aktualizováno 2. 1. 2017

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2017

aktualizováno 30.12.2016

Program podpory zahraniční spolupráce je prostředkem jak podpořit zahraniční aktivitu především místních škol, neziskových organizací a spolků. Podpora zahraniční spolupráce vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.
Cílem Programu je podpořit aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností. Prioritou Programu je podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).

Na koho se obrátit?

Dynamicky obsah

Pro úřední hodiny oddělení kancelář starosty klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram pro rok 2017

prosinec 2016 - vyhlášení Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2017
únor 2017 - konzultace a příjem žádostí o dotaci z Programu a jmenování hodnotitelské komise radou města
dne 28. února - uzávěrka příjmu žádostí
březen/duben 2017- zhodnocení podaných žádostí hodnotitelskou komisí a předložení výsledků hodnocení radě města resp. zastupitelstvu města
duben 2017 - zveřejnění výsledků programu
květen 2017 - uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku s úspěšnými žadateli
do konce roku 2017 - kontrola vyúčtování schválených projektů

Realizace projektů

Podpořeny budou projekty realizované  od 1. 1. do 31. 12. 2017

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu je nutné předložit:
do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, u celoročních projektů nejpozději do 29. 1. 2018.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: