aktualizováno 7. 7. 2010

Volby do Zastupitelstva města Český Krumlov v roce 2010

aktualizováno 20.09.2012

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov

Výsledky podle stran

 1. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) - 23,19 %
 2. Občanská demokratická strana (ODS) - 16,74 %
 3. TOP 09 - 12,93 %
 4. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - 12,48 %
 5. Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) - 10,55 %
 6. Sdružení nezávislých - Město pro všechny - 8,49 %
 7. Nezávislí a Zelení - 7,08 %
 8. Sportovci pro Krumlov - 6,46 %
 9. Strana Práv Občanů Zemanovci - 1,97 %
 10. Volte Pr. Blok www.cibulka.net - 0,11

Získané mandáty

 1. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) - 6 mandátů
 2. Občanská demokratická strana (ODS) - 4 mandáty
 3. TOP 09 - 3 mandáty
 4. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - 3 mandáty
 5. Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) - 2 mandáty
 6. Sdružení nezávislých - Město pro všechny - 2 mandáty
 7. Nezávislí a Zelení - 2 mandáty
 8. Sportovci pro Krumlov - 1 mandát

Zvolení členové zastupitelstva

 • Bc. Ambrusová Ivana
 • Mgr. Beerová Jana
 • Mgr. Carda Dalibor
 • MUDr. Dvořák Martin
 • Mgr. Florián Bohumil
 • MUDr. Florián Jindřich
 • Ing. Hermann Josef
 • MUDr. Klosse Jiří
 • Kotlár Milan
 • Ing. Luštický Lumír
 • Mgr. Mik Aleš
 • Ing. Olšan Jiří
 • Ing.arch. Schinko Robin
 • Ing. Smolen Štefan
 •  Šandera Petr
 • Trnka Stanislav
 • Mgr. Vachta Karel
 • Vaněček Jan
 • Vejskrab Rudolf
 • MUDr. Vorel Jan
 • Vozábal Jan
 • Ing. Zikmundová Jitka
 • Zunt Tomáš

Termín

pátek 15. října 2010 od 14 do 22 hodin

sobota 16. října 2010 od 8 do 14 hodin

Aktuality

Upozornění

Město Český Krumlov vyzývá voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť bez platných dokladů nebude voliči umožněno volit. Volit lze i po předložení platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního průkazu. Příslušníci cizího státu se prokazují svým platným dokladem, jímž se prokazují na území České republiky.

Město Český Krumlov vyzývá voliče, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a zabezpečení poštovních schránek, aby jim mohly být bez problému dodány hlasovací lístky. 

Mobilní volební komise

Občané, jimž zdravotní stav nedovolí dostavit se osobně do volební místnosti, mohou telefonicky požádat na telefonním čísle 380 766 203, aby je volební komise navštívila u nich doma. 

Voličské průkazy

Nebudou vydávány - každý volí pouze ve svém volebním okrsku. 

Voliči

Voličem je občan obce za předpokladu, že jde ostátního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je také státní občan jiného státu - viz níže.  

Voliči - občané jiného státu (z Evropské unie)

Voličem ve volbách do Zastupitelstva města Český Krumlov může být také státní občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva.  V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce. Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat obecnímu úřadu kdykoli (tj. již v současné době) do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin, tj. do 13. října 2010 do 16.00 hodin. Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 13. října 2010 do 16.00 hod.) nebo osobně. Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže! 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR budou dodány voličům do schránek nejpozději do 12. 10. 2010 Českou poštou. Z důvodů zabezpečení včasného dodání hlasovacích lístků všem oprávněným voličům, vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a tyto případně doplnili nebo aktuálně upravili. Pokud se i přes tato opatření některému voliči nedostanou hlasovací lístky do 12. října, nechť toto telefonicky oznámí na odboru vnitřních věcí městského úřadu (tel. 380 766 203) a hlasovací lístky mu budou dodány. Voliči mohou obdržet hlasovací lístky v době konání voleb přímo ve volební místnosti.

Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese: Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně Městské policie  v budově radnice. Tito voliči spadají do volebního okrsku č. 8 s volební místností v budově radnice.

Způsob hlasování - podle zákona 491/2001 Sb., § 34, odst. 4

Na jediném hlasovacím lístku jsou vytištěny všechny kandidující subjekty. Volič může volit následovně:

a) zakřížkuje jedinou stranu nebo

b) křížkuje jednotlivá jména až do počtu zastupitelů, tj. vybere maximálně 23 kandidátů

c) kombinace předchozích možností, tj. zakřížkuje jednu politickou stranu a zároveň křížkuje kandidáty napříč politickými stranami; tímto způsobem dá volič hlas zakřížkovaným kandidátům a následně kandidátům zakřížkované strany podle jejich pořadí na kandidátce - až do celkového počtu 23 kandidátů

Podrobné informace o způsobu hlasování najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky nebo v zákoně č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Volební okrsky

Rozdělení volebních okrsků podle jednotlivých ulic najdete zde.

 • Okrsková volební komise č.1 se sídlem : Český Krumlov, sídliště Vyšný 48 - budova Českého Červeného kříže
 • Okrsková volební komise č. 2 se sídlem : Český Krumlov, Za Nádražím 222 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 3 se sídlem : Český Krumlov, Za Nádražím 222 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 4 se sídlem : Český Krumlov, Vyšehrad 182 - Seniorklub
 • Okrsková volební komise č. 5 se sídlem : Český Krumlov, U Trojice 120 - budova SBD Český Krumlov
 • Okrsková volební komise č. 6 se sídlem : Český Krumlov, Urbinská 187 - Městská knihovna  Český Krumlov
 • Okrsková volební komise č. 7 se sídlem : Český Krumlov, T.G.Masaryka 213 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 8 se sídlem : Český Krumlov, náměstí Svornosti 1 - budova radnice
 • Okrsková volební komise č. 9 se sídlem : Český Krumlov, Kaplická 151 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 10 se sídlem : Český Krumlov, Tavírna 342 - budova Střední zdravotnické školy
 • Okrsková volební komise č. 11 se sídlem : Český Krumlov, Linecká 43 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 12 se sídlem : Český Krumlov, Tavírna 342 - budova Střední zdravotnické školy
 • Okrsková volební komise č. 13 se sídlem : Český Krumlov, sídliště Plešivec 249 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 14 se sídlem : Český Krumlov, sídliště Plešivec 249 - budova ZŠ
 • Okrsková volební komise č. 15 se sídlem : Český Krumlov, Nové Spolí 142 - Klub MS Sojkovna, nad budovou bývalé MŠ
 • Okrsková volební komise č. 16 se sídlem : Český Krumlov, Kaplická 151 - budova ZŠ

Kandidující strany a hnutí

V komunálních volbách do Zastupitelstva města Český Krumlov 2010 budou kandidovat tyto politické strany a uskupení.

 1. Strana práv občanů Zemanovci
 2. Volte Pravý Blok www.cibulka.net
 3. Nezávislí a Zelení
 4. TOP 09
 5. KSČM
 6. KDU-ČSL
 7. Sdružení nezávislých - Město pro všechny
 8. ODS
 9. ČSSD
 10. Sportovci pro Krumlov

Město Český Krumlov vyzývá kandidující strany, které mají zájem o bezplatnou prezentaci v internetovém katalogu města Český Krumlov, aby kontaktovaly tiskovou mluvčí nebo OIS Český Krumlov.

Na koho se obrátit?

Další informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky lze získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, nebo na Odboru vnitřních věcí městského úřadu Česk mp;yacute; Krumlov.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: