aktualizováno 6. 8. 2008

25. července 2008, aktualizováno 4. srpna 2008

Společnost RAVEN EU Advisory předložila městu 1. návrh Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov. Všichni obyvatelé a občané Českého Krumlova mají možnost se k této návrhové části vyjádřit do 7. srpna.

Návrh strategického plánu je k dispozici na webových stránkách města Český Krumlov v sekci Občan a kapitole Strategické plánování (dokumenty ke stažení) nebo přímo na adrese http://infoservis.ckrumlov.info/php/projekty/obcan/showfreefile.php?id=3 . V tištěné podobě se dá návrh prohlédnout na Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici u vedoucí oddělení strategického rozvoje Moniky Petrů.

Náměty na zpřesnění nebo doplnění informací je možné posílat nejpozději do 7. srpna 2008 na e-mailovou adresu: monika.petru@mu.ckrumlov.cz, na podatelnu městského úřadu nebo písemně na adresu Městského úřadu Český Krumlov na oddělení strategického rozvoje.

Návrh dokumentu budou připomínkovat i členové jednotlivých komisí rady města Český Krumlov. Společnost RAVEN EU Advisory po připomínkování poupraví dokument a zveřejní finální verzi. Rada města by se s konečnou verzí měla seznámit 18. srpna 2008. Zastupitelstvo by se k dokumentu mělo vyjádřit na svém srpnovém jednání.

Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města je připravováno na 8. září 2008. Všichni občané mohou přijít od 17:00 hod do zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici.

Bližší informace k rozvojovým dokumentům města jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Občan/Strategické plánování, nebo na Městském úřadu Český Krumlov, oddělení strategického rozvoje.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města se obracejte na koordinátora procesu:

Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
E-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz
Tel.: 380 766 705

Související články:

Dokumenty ke stažení:


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov