aktualizováno 22. 5. 2008

20. května 2008

Aktualizaci strategického plánu rozvoje města zajišťuje společnost RAVEN EU Advisory. V průběhu května tato firma představila radě města harmonogram, podle nějž bude dokument zpracovávat. Součástí tvorby plánu je i dotazníkové šetření mezi občany a obyvateli Českého Krumlova, které se zabývá spokojeností s kvalitou života ve městě.

Vážení občané a obyvatelé, prosíme vás o vyplnění dotazníku, který naleznete v doc dokumentu (klikněte zde pro jeho stažení). Dotazník bude sloužit jako podklad pro kvalitní nastavení rozvojových priorit města a zároveň povede k identifikaci oblastí zvyšování kvality a rozsahu poskytovaných služeb a infrastruktury ze strany samosprávy města.

Prosíme Vás o vyplnění dokumentu (zvýraznit odpovědi můžete barevně) a o elektronické zaslání na adresu monika.petru@mu.ckrumlov.cz nebo vytištění a doručení na podatelnu Městského úřadu v Kaplické ulici nebo na sekretariát starosty na náměstí Svornosti.

Případné dotazy o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města směřujte na koordinátora procesu:

Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
telefon: +420 380 766 705
email: monika.petru@mu.ckrumlov.cz


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov