aktualizováno 5. 6. 2008

5. června 2008

Veřejné projednání a prezentace Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov na roky 2008-2013 se uskuteční ve středu 11. června. Aktualizaci strategického plánu zajišťuje společnost RAVEN EU Advisory. V průběhu května tato firma představila radě města harmonogram, podle nějž bude dokument zpracovávat. Součástí tvorby plánu je i dotazníkové šetření mezi občany a obyvateli Českého Krumlova, které se zabývá spokojeností s kvalitou života ve městě. Vyplněný dotazník mohou obyvatelé odevzdávat do pátku 6. června.
Dotazník vyšel jako příloha květnového Zpravodaje města Český Krumlov, byl k dispozici také na městském úřadě nebo na webových stránkách města. Data z dotazníku budou sloužit jako podklad pro kvalitní nastavení rozvojových priorit města a zároveň povedou k identifikaci oblastí zvyšování kvality a rozsahu poskytovaných služeb a infrastruktury ze strany samosprávy města.

Přijďte na na veřejné projednání a prezentaci Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov na roky 2008-2013, která se koná 11. června od 18:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici.

Předpokládaný program:

  • 18.00 - 18.10 Zahájení
  • 18.10 - 19.00 Prezentace Strategického plánu
  • 19.00 - 19.30 Diskuse, ukončení

Případné dotazy o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města směřujte na koordinátora procesu:

Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
telefon: +420 380 766 705
email: monika.petru@mu.ckrumlov.cz

Související články:

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov