aktualizováno 17. 4. 2008

Polečnice - mostek, zdroj: MU - památkáři, foto: MU - památkáři 15. dubna 2008

Ministerstvo kultury vyjádřilo souhlas s přesunutím památkově chráněného kamenného mostu přes Polečnici a 9. dubna se starosta Luboš Jedlička zúčastnil dalších jednání na Ministerstvu kultury. "Správní řízení týkající se přemístění mostu se rozdělí na dvě samostatné fáze. V první fázi bude Ministerstvo kultury rozhodovat o takzvaném vymístění mostu a v další se rozhodne o jeho dalším umístění," upřesnil starosta závěry z jednání.
Kvůli prohlášení mostu za kulturní nemovitou památku podalo město Český Krumlov žalobu na Ministerstvo kultury. Kamenný most se má přesunout v rámci realizace protipovodňových opatření, protože komplikuje průtok vody. S kulturní památkou se ale bez souhlasu ministerstva hnout nedá. "V tento okamžik nevíme, kdy, jak a kam by mohl být most přemístěn. Podnikáme kroky ke konstruktivnímu řešení situace. Snažíme se udělat maximum pro to, aby lidé, kteří bydlí v povodňové oblasti, nebyli dál ohrožováni velkou vodou. Rozhodnutí o přesunu mostu závisí pouze na Ministerstvu kultury," dodává Luboš Jedlička.
Zastupitelstvo města na březnovém jednání odložilo o 1 měsíc rozhodování o zpětvzetí této žaloby a ponechává si do dalšího jednání zastupitelstva lhůtu na rozmyšlenou.

Historie kauzy:

 • 21. listopadu 2006 město Český Krumlov podalo žalobu proti rozhodnutí Ministerstva kultury, kterým byl most přes řeku Polečnici prohlášen za kulturní památku
 • v srpnu 2007 Rada města Český Krumlov schválila na svém zasedání rozsah vlastních protipovodňových opatření
 • na listopadovém zastupitelstvu v roce 2007 akceptovali českokrumlovští zastupitelé spolupráci se společností Povodí Vltavy - závod Horní Vltava České Budějovice při přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva zemědělství České republiky "Podpora prevence před povodněmi II" na realizaci protipovodňových opatření na řece Vltavě v rámci správního území města Český Krumlov
 • pro účely soudního řízení zadalo město zpracování Architektonicko-historického zhodnocení mostu z hlediska jeho památkové autenticity, posouzení jeho památkové ochrany a návrhu řešení budoucího využití mostu; ve zhodnocení byla navržena i varianta přemístění mostu z toku Polečnice, kde působí problémy při záplavách na jiné místo; Ministerstvo kultury ČR v prosinci 2007 vyjádřilo soudu přijatelnost tohoto posudku a zmínilo se o přemístění do oblasti plánované sportovně-relaxační zóny
 • 28. ledna 2008 projednala Rada města Český Krumlov žádost o souhlas s přemístěním nemovité kulturní památky
 • 20. února 2008 město Český Krumlov zaslalo na Ministerstvo kultury žádost o souhlas s přemístěním nemovité kulturní památky; jako vhodná lokalita byla určena část Jelení zahrady; k žádosti se přiložilo vyjádření Národního památkového ústavu, které se k přemístění památky staví kladně, ale nesouhlasí s vybranou lokalitou
 • 26. února 2008 město Český Krumlov obdrželo oznámení o zahájení správního řízení; jako účastník se do řízení přihlásila Památkářská obec českokrumlovská, která s přemístěním nesouhlasí; rozhodnutí ve věci vydáno nebylo
 • 3. března 2008 Městský souda Praha požaduje od města Český Krumlov sdělení o procesním stanovisku města k návrhu Ministerstva kultury České Republiky na zpětvzetí žaloby
 • 17. března 2008 Rada města Český Krumlov doporučila Zastupitelstvu města neschválit zpětvzetí žaloby
 • 27. března 2008 Zastupitelstvo města odložilo rozhodování o schválení nebo neschválení zpětvzetí žaloby
 • 9. dubna 2008 schůzka na Ministerstvu kultury, jednání o dalším postupu, správní řízení se rozdělí do 2 částí - vymístění a umístění mostu

Související články:

Rada města nedoporučuje zpětvzetí žaloby na Minsiterstvo kultury (19. 3. 2008)
Protipovodňová opatření v Českém Krumlově: zahájení územního řízení (12. 2. 2008)
Protipovodňové cvičení i v Českém Krumlově (4. 9. 2007)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: