aktualizováno 19. 3. 2008

Rada města nedoporučuje zpětvzetí žaloby na Ministerstvo kultury

Polečnice - mostek, zdroj: MU - památkáři, foto: MU - památkáři 19. března 2008

Rada města na svém pondělním jednání doporučila zastupitelstvu města neschválit zpětvzetí žaloby na Ministerstvo kultury České Republiky, podané kvůli prohlášení mostu přes řeku Polečnici za kulturní památku. Zastupitelé o zpětvzetí žaloby budou rozhodovat na svém jednání ve čtvrtek 27. března.

V rámci realizace protipovodňových opatření by se měl přesunout tento kamenný most, který komplikuje průtok vody. Město Český Krumlov stále jedná s Ministerstvem kultury o konečném řešení situace kolem památkově chráněného kamenného mostu přes Polečnici. Starosta Českého Krumlova Ing. Luboš Jedlička dodává: "V tento okamžik nevíme, zdali bude vyhověno naší žádosti o přemístění mostu a zda budou zajištěny finanční prostředky. Podnikáme kroky ke konstruktivnímu řešení situace. Snažíme se udělat maximum pro to, aby lidé, kteří bydlí v povodňové oblasti, nebyli dál ohrožováni velkou vodou." (ja)

Historie kauzy:

  • 21. listopadu 2006 město Český Krumlov podalo žalobu proti rozhodnutí Ministerstva kultury, kterým byl most přes řeku Polečnici prohlášen za kulturní památku
  • v srpnu 2007 Rada města Český Krumlov schválila na svém zasedání rozsah vlastních protipovodňových opatření
  • na listopadovém zastupitelstvu v roce 2007 akceptovali českokrumlovští zastupitelé spolupráci se společností Povodí Vltavy - závod Horní Vltava České Budějovice při přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva zemědělství České republiky "Podpora prevence před povodněmi II" na realizaci protipovodňových opatření na řece Vltavě v rámci správního území města Český Krumlov
  • pro účely soudního řízení zadalo město zpracování Architektonicko-historického zhodnocení mostu z hlediska jeho památkové autenticity, posouzení jeho památkové ochrany a návrhu řešení budoucího využití mostu; ve zhodnocení byla navržena i varianta přemístění mostu z toku Polečnice, kde působí problémy při záplavách na jiné místo; Ministerstvo kultury ČR v prosinci 2007 vyjádřilo soudu přijatelnost tohoto posudku a zmínilo se o přemístění do oblasti plánované sportovně-relaxační zóny
  • 28. ledna 2008 projednala Rada města Český Krumlov žádost o souhlas s přemístěním nemovité kulturní památky
  • 20. února 2008 město Český Krumlov zaslalo na Ministerstvo kultury žádost o souhlas s přemístěním nemovité kulturní památky; jako vhodná lokalita byla určena část Jelení zahrady; k žádosti se přiložilo vyjádření Národního památkového ústavu, které se k přemístění památky staví kladně, ale nesouhlasí s vybranou lokalitou
  • 26. února 2008 město Český Krumlov obdrželo oznámení o zahájení správního řízení; jako účastník se do řízení přihlásila Památkářská obec českokrumlovská, která s přemístěním nesouhlasí; rozhodnutí ve věci vydáno nebylo
  • 3. března 2008 Městský souda Praha požaduje od města Český Krumlov sdělení o procesním stanovisku města k návrhu Ministerstva kultury České Republiky na zpětvzetí žaloby
  • 17. března 2008 Rada města Český Krumlov doporučila Zastupitelstvu města neschválit zpětvzetí žaloby
  • 27. března 2008 Zastupitelstvo města bude rozhodovat o schválení nebo neschválení zpětvzetí žaloby

Související články:


Protipovodňová opatření v Českém Krumlově: zahájení územního řízení (12. 2. 2008)

Protipovodňové cvičení i v Českém Krumlově (4. 9. 2007)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: