aktualizováno 23. 6. 2019

Oprava střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka v Českém Krumlově

aktualizováno 15.11.2013

Budova č. 213, ve které sídlí v současné době ZŠ T. G. Masaryka, je nemovitou kulturní památkou (rejstříkové číslo v ÚSKP - 49196/3-6139), nacházející se v části ochranného pásma Městské památkové rezervace Český Krumlov. Budova školy byla postavena v letech 1927-1929 na základě projektu architekta Karla Pecánka z roku 1926. Jedná se o významnou památku prvorepublikové architektonické tvorby s typickými atributy "moderní" architektury první čtvrtiny 20. století - přechod od purismu k funkcionalismu. 

O projektu

Název projektu: Oprava střechy objektu základní školy T. G. Masaryka v Českém Krumlově
Místo realizace projektu: ZŠ T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Termín realizace projektu: 2009 - 2013
Stav projektu: ukončen

I. etapa

Zhotovitel stavby: DACHTREND s r.o., U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice, IČ 28066294
Termín realizace projektu: 2009
Celkové uznatelné výdaje projektu: 595 174 Kč
Celková výše podpory: 374 000 Kč

II. etapa

Zhotovitel stavby: VIDOX s r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČ 25160168
Termín realizace projektu: 2011
Celkové uznatelné výdaje projektu: 967 873 Kč
Celková výše podpory: 800 000 Kč

III. etapa

Zhotovitel stavby: PRADAST spol. s.r.o., Nám. Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 60826053
Termín realizace projektu: 2012
Celkové uznatelné výdaje projektu: 979 177 Kč
Celková výše podpory: 800 000 Kč

IV. etapa

Zhotovitel stavby: PRADAST spol. s.r.o., Nám. Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 60826053
Termín realizace projektu: 2013
Celkové výdaje projektu: 866 733 Kč
Celková výše podpory: 500 000 Kč

Ministerstvo kultury - logo

Tyto projekty byly podpořeny finančními příspěvky Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Popis projektu a jeho realizace

Vzhledem k tomu, že objekt základní školy je velmi rozsáhlý a má členitý půdorys, byla oprava střechy budovy značně finančně náročná. S ohledem na výši finančních prostředků, které bylo možné získat v rámci relevantních dotačních programů, a omezené finanční možnosti města bylo přistoupeno k etapovitému řešení realizace oprav.

2009 - V rámci realizace I. etapy v roce 2009 došlo k opravě střešní krytiny, komínů a klempířských prvků na části střechy nacházející se nad školní družinou (část A dle přiloženého plánku).

2011 - Druhá etapa oprav byla zrealizována v roce 2011 a to v rozsahu části B dle přiloženého plánku střechy.

2012 - V roce 2012 došlo v rámci realizace III. etapy k opravě střechy na části C (dle přiloženého plánku).

2013 - V roce 2013 došlo realizací závěrečné etapy č. IV. k opravě části střechy D.

Části E a F byly již opraveny v roce 2012 a 2013 z rozpočtu města, jelikož jejich oprava nevyhovovala dotačním podmínkám.

Části G a H jsou v dobrém technickém stavu a v současné době nevyžadují rozsáhlé opravy.

Střecha Základní školy T. G. Masaryka

Stavební práce ve všech etapách zahrnovaly kompletní výměnu střešní krytiny (pálená, keramická taška bobrovka cihlově červené barvy, bez povrchových úprav) včetně pozinkovaných klempířských prvků a opravy komínových těles a krovu. Prvky dřevěného krovu, jež původně byl degradován nejdříve hnitím, následně trouchnivěním, byly během prováděných oprav vyměňovány a chemicky ošetřovány. Současně byly prováděny i zednické opravy zdiva u zaatikového žlabu, oprava omítek u komínů, nadezdívek a podobně. Na stávající nosné prvky krovu byla natažena pojistná fólie, ukotveny nové kontralatě a nové střešní latě.

Stavební práce byly udržovacího charakteru a bezesporu přispěly k uchování kulturně-historických hodnot objektu.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Fotogalerie

Související odkazy

 • Projekty města
 • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
 • Oddělení strategického rozvoje
 • Odbor investic
 •  

   

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov

  Nastavení soukromí:

  Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

  Povolujete: