aktualizováno 26. 6. 2019

Vytékání odpadních vod z Plešivecké ulice do řeky Vltavy

aktualizace 26. 6. 2019

V minulém týdnu se na Facebooku objevilo a hojně sdílelo video, které zachycuje vytékání odpadních vod do řeky Vltavy z nábřeží Plešivecké ulice. Ze strany Odboru životního prostředí a zemědělství - vodoprávního úřadu, Odboru investic i společnosti ČEVAK došlo k prověření stavu kanalizační sítě v dané lokalitě a nebylo zjištěno poškození, havárie ani neoprávněné využívání ze strany třetích osob. Místo také zkontrolovala Česká inspekce životního prostředí, která neshledala pochybení.

Uvedené místo výustě v Plešivecké ulici je odpadním potrubím odlehčovací komory. Došlo zde k zahlcení splaškové kanalizace a k tzv. odlehčení kanalizace. Odlehčovací komory jsou běžně užívané stavební objekty zřizované na jednotné kanalizaci. Do jednotné kanalizace jsou sváděny jak splaškové, tak dešťové vody a tyto smíšené vody jsou čištěny na čistírnách odpadních vod.

Odlehčovací komory jsou velké šachty, ve kterých je na základě hydraulického výpočtu umístěna přepadová hrana, přes kterou při větších deštích přepadají splaškové vody naředěné srážkovými vodami a jsou odváděny v tomto případě do Vltavy. Zbývající odpadní vody pak odtékají v menším množství kanalizací na čistírnu odpadních vod. Pokud by tyto objekty na trase jednotné kanalizace nebyly, musela by být budována jednotná kanalizace ve značně větších profilech. Zároveň by však docházelo k tomu, že při každém větším dešti by koncová čistírna odpadních vod byla „vypláchnuta" a zbavena mikroorganizmů, které se v aktivacích čistíren udržují, aby čistily odpadní vody.

Takto „vypláchnuté" čistírně by pak trvalo dlouhou dobu, než by se dostala do stavu, kdy bude schopná splašky čistit v požadované účinnosti. Docházelo by tedy k horšímu ekologickému efektu, než je ten, že jednotná kanalizace naředěné odpadní vody výjimečně odlehčí do řeky, ale čistírna může průběžně fungovat bez problémů. Řešením je vytváření oddílné splaškové a dešťové kanalizace, což však z ekonomických a technických důvodů (do některých užších ulic se dvě kanalizace nevejdou) není všude možné.

Odlehčení v Plešivecké ulici fungovalo běžným způsobem, po opadnutí průtoku dešťových vod odlehčování do řeky ustalo. Ve středu 19. června 2019 situaci v Plešivecké ulici prošetřila Česká inspekce životního prostředí, která rovněž nezjistila v provozování veřejné kanalizace pochybení.

Uvedený případ nelze považovat za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, neboť ve smyslu § 8 odst. 3 písm. g) zák. č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů není třeba povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových. Jako nepovolené vypouštění odpadních vod by byl případ posuzován v případě bezdeštného období.

Společnost ČEVAK zajistila pročištění sítě a zkamerovala úsek kanalizace od odlehčení po další kanalizační šachtu a rovněž nezjistila žádný náznak havárie. S pracovníky ČEVAK a.s. byl dohodnut zvýšený dozor odlehčovacích komor v případě zvýšené srážkové činnosti a jejich přednostní údržba.

Na závěr je nutné uvést a zdůraznit, že odlehčovací komory nejsou specialitou Českého Krumlova, ale jsou zřizovány u naprosté většiny nejen českých měst. Problém je s nedodržováním pravidel ze strany obyvatel. Hygienické potřeby (ale např. i potravinářský olej a tuk) opravdu nepatří do kanalizace. Důsledky tohoto chování pak sklízíme právě v takovýchto situacích.

Související odkazy

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor investic

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí České Budějovice

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: