aktualizováno 16. 3. 2018

Krátké zprávy z jednání Rady města

aktualizováno 5. 3. 2018

Rada města Český Krumlov (dále jen RM) projednala na jednání 12. února 2018 mimo jiné tyto body:

Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu

RM schválila výběr účastníka zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky na stavební práce na zateplení budovy městského úřadu. Nabídka společnosti ACG-Real s.r.o. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, bude s ní proto uzavřena smlouva o dílo.

Nástavba Mateřské školy Za Nádražím

RM schválila výběr účastníka zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky na stavební práce na přístavbě, nástavbě a stavební úpravy Mateřské školy Za Nádražím. Jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek byl vyhodnocena společnost ACG-Real s.r.o.

Dohoda o spolupráci při organizování vánočního trhu 2019-2026

RM schválila uzavření Dohody o spolupráci při organizování Vánočního trhu v Českém Krumlově se Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov, z.s.

Historické trhy v Českém Krumlově v roce 2018

RM schválila:

  • podmínky a pravidla konání historických trhů během akcí pořádaných městem Český Krumlov v roce 2018;
  • vyhlášení výběrového řízení na pronájem pozemků za účelem zajištění občerstvení a gastronomických služeb při historických trzích na akcích pořádaných městem Český Krumlov v roce 2018;
  • uzavření smlouvy s Haničkou Pelzovou, IČ: 73506150 na zajištění organizace historických trhů v Českém Krumlově, které proběhnou ve dnech 29. 3. - 2. 4. 2018, 27. 4. - 1. 5. 2018, 22. 6. - 24. 6. 2018, 28. 9. - 30. 9. 2018.

Dotace na sousedskou slavnost u příležitosti 650 let osady Domoradice

RM schválila mimořádnou dotaci na náklady sousedské akce u příležitosti výročí 650 let od vzniku osady Domoradice. Podpora sousedských akcí a aktivit mimo centrum města patří mezi priority Strategického plánu města.

Výsledek výběrového řízení na pořízení kontejnerů na bioodpad

RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na rozšíření separace složek odpadů, kterou je nabídka uchazeče Meva - CB s.r.o. za cenu za cenu 1.885.700 Kč bez DPH.

Dotace pro akci Žena Českokrumlovska 2018

RM schválila poskytnutí dotace spolku Síť pro rodinu, z. s. na akci Žena Českokrumlovska 2018 ve výši 7.500 Kč.

Festival Letňák v kině

RM schválila výpůjčku areálu bývalého letního kina od 15. 6. 2018 do 16. 6. 2018 za účelem pořádání 3. ročníku festivalu Letňák v kině.

Podání žádostí o dotace Jihočeského kraje

RM schválila podání žádostí o dotaci z programů Jihočeského kraje na projekty:

  • Svodidlo v ulici U Vlaštovičníku;
  • Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově;
  • Pořízení věcného vybavení pro JDSH Český Krumlov.

RM prohlašuje, že u všech žádostí má zajištěno financování vlastního podílu projektu.

Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Prevence kriminality 2018

RM schválila podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva vnitra ČRna projekt modernizace městského kamerového dohlížecího systému.

Kompletní programy a usnesení z jednotlivých jednání jsou k dispozici zde.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: