aktualizováno 10. 5. 2017

Dotace na opravy památek

aktualizováno 10. 5. 2017

Oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov v rámci administrace Programu regenerace připravuje dlouhodobý (víceletý) plán regenerace MPR Český Krumlov a MPZ Český Krumlov-Plešivec. Město Český Krumlov touto formou nabízí majitelům nemovitých kulturních památek v Českém Krumlově možnost zařadit se do víceletého programu regenerace historického centra města a příležitost uspět při žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu na obnovu jejich kulturní památky. Zároveň oddělení památkové péče realizuje každoroční aktualizaci průzkumu zájmu o přidělení příspěvku v roce 2018. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek.

Program regenerace 2018-2024

Prvním krokem v žádosti o finanční prostředky z Ministerstva kultury České republiky je vyplnění formuláře Průzkum zájmu o plánovaných opravách KP v letech 2018-2024 a odevzdání na oddělení památkové péče. Termín pro podání formuláře je do 15. června 2017 do 14.00 hodin. „Tento dotazník není závazným dokumentem. Bude využit pro zpracování Programu regenerace městské památkové zóny a rezervace na roky 2018-2024, s tím, že pokud vlastník kulturní památky plánované opravy neprovede nebo naopak je bude chtít provést a neměl je zapsané v „Průzkumu“, je možné plán doplnit na základě každoročně zpracovávané aktualizace," doplňuje Petr Papoušek z oddělení památkové péče Městského úřadu.

Program regenerace 2018

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec v roce 2018. Občané si mohou, v případě zájmu o zařazení opravy jejich domu do programu regenerace na rok 2018, vyzvednout formulář a informace k vyplnění formuláře Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků na rok 2018, a to osobně na oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov nebo na internetových stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/dotace. Vyplněné tiskopisy je nutno odevzdat na oddělení památkové péče městského úřadu nejpozději do středy 31. srpna 2017 do 14.00 hodin.

Výše finančních prostředků na rok 2018 se bude odvíjet od zájmu vlastníků kulturních památek o dotace na základě odevzdaných dotazníků. Pro letošní rok 2017 má město připraveno k dispozici ze svého rozpočtu 750 tisíc Kč a od státu 1.685 tisíc Kč. Za přispění těchto finančních prostředků by letos měly být opraveny fasády, okna a střech měšťanských domů, střecha kostela sv. Víta.

O programu regenerace

Program regenerace městských památkových rezervací (zkratka MPR) a městských památkových zón (zkratka MPZ) je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky z něho mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace, a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. Program regenerace je program Ministerstva kultury. Administrace tohoto programu je rozdělena na obce s rozšířenou působností (v Českém Krumlově to je Městský úřad Český Krumlov, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče) a Ministerstvo kultury ČR.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: