aktualizováno 5. 4. 2016

Získejte dotaci na obnovu kulturní památky

aktualizováno 5. 4. 2016

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností alokuje příspěvky ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím Městského úřadu Český Krumlov (obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Program je vyhlašován Ministerstvem kultury České republiky. Doba trvání projektu 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny (mohou být v ochranném pásmu), nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Komise pro památkovou péči se sešla na prvním jednání v roce 2016 a rozdělila finanční kvótu na příslušný rok 2016 pro obec s rozšířenou působností Český Krumlov ve výši 1 073.000,- Kč. Pro 1. kolo přidělila 752.000,- Kč, pro 2. kolo byla ponechána částka 321.000,- Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí druhého kola je 29. 4. 2016 do 11.00 hodin.

Podrobnější informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách města zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: