aktualizováno 15. 10. 2019

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov

Aktualizováno 15. 10. 2019

Předmětem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu pro celé správní území města Český Krumlov, vybudování varovného systému ochrany před povodněmi a bezdrátového informačního a varovného systému za účelem předcházení povodňového nebezpečí a povodňových škod.

Logo dotace OPŽP + EU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O projektu

Název projektu: Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov
Registrační číslo projektu: 14218241 - SFŽP
Poskytovatel podpory: Státní fond životního prostředí ČR / Operační program Životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov, silniční most v obci Kájov
Termín realizace projektu: 07/2014 - 08/2015
Dodavatel digitálního povodňového plánu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901
Dodavatel varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi: SOVT_RADIO spol. s.r.o., IČ: 472388810
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 2 999 880,40 Kč
z toho dotace EU: 2 549 898 Kč
z toho dotace SR: 149 994 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Projekt zahrnuje tři části:
1) Zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro celé správní území města Č.Krumlov - DPP je propojen na všech úrovních od dPP obcí až po dPP ČR a zajišťuje tak přímý přístup k informacím podřízených povodňových plánů a umožňuje na všech úrovních zastupitelnost činnosti podřízené povodňové komise. Cílem celého systému je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a zajistit jednotné formáty předávaných informací. Povodňový informační systém zajišťuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci. Digitální povodňový plán bude mít 3 části - věcnou, organizační (v této bude propojen s databází informačních systémů a databází krizového řízení a HZDS) a grafickou.

2) Varovný systém ochrany před povodněmi - jeho cílem je získání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách a takto vzniklých náhlých povodňových situací. Vybudování varovného systému předpokládá doplnění hlásných profilů A a B na Vltavě a Polečnici o hlásné profily kategorie C (např. most v Kájově, na Polečnici). Data z hlásných profilů se přenáší na server v reálném čase a automaticky se odesílají varovné SMS zprávy.

3) Bezdrátový informační a varovný systém. Tento bude sloužit systém k předávání verbálních informací a přenosu varovných signálů obyvatelům města. Celý systém lze ovládat z panelu řídící skříně, z lokálního PC, ze vzdáleného PC nebo z telefonu přes vestavění GSM komunikátor („chytrý telefon"). Celkem by mělo být nainstalováno v Českém Krumlově, Slupenci a Vyšném 125 bezdrátových hlásičů a 361 reproduktorů.

Výstražný hlásný systém je jeden ze tří prvků projektu na zlepšení krizového řízení a varování obyvatelstva ve městě před hrozícím nebezpečím. Bylo nainstalováno 361 hlásičů na 125 sloupech veřejného osvětlení, pokrývají tak celé území města kromě historického jádra (které bude řešeno následně v další etapě v návaznosti na požadavky památkové péče). Dalšími dvěma prvky varovného systému jsou digitální povodňový plán města a nový hlásný bod na říčce Polečnici, jenž má umožnit včasné varování v případě zvýšeného průtoku vody.

Tiskovou zprávu o realizaci projektu si můžete přečíst zde.

Související odkazy

Digitální povodňový plán naleznete pod odkazem Povodňový plán.

Kontakt

Dynamicky obsah

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: