aktualizováno 22. 4. 2010

Odpovídáme na Vaše dotazy

aktualizováno 22.04.2010

Jak probíhala aktualizace druhého komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov?

2. komunitní plán prošel řádným schvalovacím procesem a dne 26. února 2009 byly schváleny zastupitelstvem města Český Krumlov jeho cíle a opatření (viz. usnesení: ZM schvaluje Cíle a opatření 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 - 2011).

Dne 1. června 2009 RM schválila změnu organizační struktury koordinačních skupin KPSS a to sloučení koordinační skupiny pro zdravotně postižené občany s koordinační skupinou pro péči o starší občany, čímž došlo ke vzniku nové skupiny. Důvodem bylo především to, že  problematika obou skupin se vzájemně prolínala. Na tomto sloučení se obě  skupiny shodly.

Dne 31. srpna 2009 RM projednala harmonogram činností v procesu KPSS, v rámci kterého došlo ke sjednocení popisů cílů a opatření pro nově vzniklou skupinu pro seniory a zdravotně postižené. V rámci aktualizace KPSS, která probíhala v jednotlivých koordinačních skupinách v měsíci říjnu a listopadu, došlo pouze k drobným úpravám. Jednalo se o přečíslování jednotlivých cílů a opatření v souvislosti s již zmiňovaným sloučením původních dvou koordinačních skupin do jedné.

Toto přečíslování cílů a opatření není důvodem ke znovuabsolvování celého schvalovacího procesu, což bylo projednáno s novým poskytovatelem metodické podpory a schváleno právním oddělením. V rámci aktualizace komunitního plánu byly některé zastaralé informace doplněny o nové, aktuální. Jednalo se o propojení dvou koordinačních skupin v jednu a následné přečíslování jednotlivých kapitol v logický celek. Takto aktualizovaný 2. komunitní plán je  uveřejněn na webových stránkách města Český Krumlov. V rámci vyhlášeného Programu podpory sociálních služeb - komunitní plán byl již odkaz na tento aktualizovaný 2. komunitní plán.  Všichni, kteří podávali v letošním roce své žádosti do vyhlášeného programu,  dokládali čestné prohlášení, v němž uváděli,  že se seznámili s vyhlášeným programem a tudíž i s aktualizovaným zněním 2. komunitního plánu. Tento Program s uvedeným odkazem byl schválen Zastupitelstvem města Český Krumlov dne 17. prosince 2009.  Komunitní plán sociálních služeb je živým materiálem, který přirozeně musí reagovat na různé změny.  Příprava nového nyní již 3. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb  bude započata  v roce 2011.

Jiří Čermák, koordinátor komunitního plánování ve městě Český Krumlov

Související odkazy

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: